Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n uudet professorit tutkivat ekotehokkaita koneita ja kaukokartoitustekniikkaa

04.10.2010


VTT:n hallitus nimitti Kari Tammen ekotehokkaiden koneiden ja Tuomas Hämeen kaukokartoituksen tutkimusprofessoreiksi 1.10.2010 alkaen.

TkT Kari Tammi nimitettiin ekotehokkaiden koneiden tutkimusprofessoriksi viiden vuoden ajaksi. Professuurin toimiala käsittää koneiden ja konejärjestelmien ekotehokkaat ratkaisut, kokonaan sähköiset koneet, elinkaaren hallinnan ja kestävään kehityksen, materiaalikysymykset ja keveät rakenteet, voimantuotto ja -siirtoratkaisut, ohjausjärjestelmät ja automaation sekä koneiden mallintamis- ja simulointimenetelmät.

Tammi suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon vuonna 2007 TKK:lla. Hän on työskennellyt VTT:llä kymmenen vuotta ja toimii nykyisin Sähköiset tuotekonseptit -tiimin vetäjänä. Kari Tammi tekee mekaanissähköisten koneiden mallitus- ja kehitystyötä, jolla vastataan sähköistyvien koneiden ja kuljetusvälineiden tarpeisiin. Työuraan on kuulunut jakso Yhdysvalloissa North Carolina State Universityssä.

MMT Tuomas Häme nimitettiin kaukokartoituksen tutkimusprofessoriksi 1.10.2010 alkaen toistaiseksi. Kyse on hänen nimissään jo aiemmin olleen tutkimusprofessuurin jatkamisesta. Professuuri käsittää ympäristöstä kerätyn kaukokartoitusaineiston analysointimenetelmien kehittämisen. Kaukokartoitusaineisto kerätään satelliitti- ja ilmakuvauksilla, minkä avulla kehitetään sovelluksia esimerkiksi ympäristön tilan seurantaan.

Häme on työskennellyt VTT:llä vuodesta 1978. Nuoren tutkijan tehtävät käsittivät muun muassa digitaalisiin satelliittikuviin perustuvan metsätyyppien kartoitusmenetelmän kehittämisen metsäveroluokitusta varten. Aihe poiki lisensiaattityön. Satelliittikuviin perustuva muutosten tutkintaa käsittelevä väitöskirja valmistui 1992.

Meneillään olevat hankkeet käsittelevät metsävarojen automaattista analysointia matkapuhelinkuvista, joista saadut tiedot yhdistetään tarkkoihin satelliitti- ja lennokkikuviin, sekä aluillaan olevan EU-hankeen koordinoinnin trooppisten metsien arviointimenetelmien kehittämiseksi. Häme on ollut vierailevana tutkijana North Carolina State Universityssä ja Euroopan komission Yhteisessä tutkimuskeskuksessa (JRC) Italiassa.

VTT:n tutkimusprofessorin tehtävänä on johtaa ja osallistua alansa tutkimukseen osana kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Tutkimus luo perustaa elinkeinoelämää hyödyntäville uusille tuote- ja järjestelmäratkaisuille sekä palveluille.

Kuva: Kari Tammi

Kuva: Tuomas Häme


Lisätietoja