Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n teknologiapäällikkö, TkT Jari Hämäläinen valittu vuoden 2010 operaatiotutkijaksi

25.11.2010


Suomen Operaatiotutkimussseura ry on valinnut Jari Hämäläisen vuoden 2010 OR-henkilöksi.

Valintaperusteina olivat seuraavat kriteetit: Jari Hämäläinen on edistänyt merkittävällä tavalla operaatiotutkimuksen menetelmien kehittämistä ja soveltamista. Hämäläisen johtamassa tutkimusyksikössä on toteutettu poikkeuksellisen monia ja vaikuttavuudeltaan huomattavia teollisuuden ja julkisen sektorin tutkimushankkeita, joiden tulokset ovat esimerkiksi parantaneet energiajärjestelmien turvallisuutta sekä tuotanto- ja logistiikkatoimintojen tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Nykyisessä tehtävässään VTT:llä hän vastaa siitä, että suomalaisella elinkeinoelämällä ja yhteiskunnalla on vahvaa operaatiotutkimusosaamista käytettävissään.

Jari Hämäläinen suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisen korkeakoulussa systeemiteorian laboratoriossa vuonna 1981. Tämän jälkeen hän työskenteli Teknillisessä korkeakoulussa ensin matematiikan laitoksella ja vuodesta 1984 juuri perustetussa systeemianalyysin laboratoriossa. Toimiessaan Suomen Akatemian tutkijana hänen tutkimusaiheinaan olivat optimointimallit verenkierron biomekaniikassa ja robotiikassa.

Väiteltyään vuonna 1988 hän siirtyi VTT:lle, missä hän johti lukuisia teollisuusyhteistyöhön perustuneita tutkimushankkeita. Vuonna 2006 hän aloitti teknologiapäällikkönä uudessa Systeemitutkimuksen keskuksessa, jossa työskentelee viitisenkymmentä tutkijaa ja kolme tutkimusprofessoria. Sen aktiviteetit liittyvät laajasti matemaattiseen mallintamiseen, riski- ja luotettavuusanalyyseihin, automaatioon, prosessisimulointiin, optimointiin ja käytettävyystutkimukseen. Suomen Operaatiotutkimusseuran lisäksi Jari Hämäläinen on toiminut aktiivisesti myös Suomen Automaatioseurassa ja Automaatiosäätiössä. Hän on dosentti systeemianalyysin laboratoriossa Aalto-yliopistossa.Suomen Operaatiotutkimusseura ry (Finnish Operations Research Society, FORS) on vuonna 1973 perustettu tieteellinen seura, jonka edistää toiminnallaan operaatiotutkimusta tieteenalana, tukee menetelmien vastuullista soveltamista ja toimii operaatiotutkimuksesta kiinostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, www.operaatiotutkimus.fi.

Tunnusomaista operaatiotutkimukselle on monitahoisten teknistaloudellisten järjestelmien matemaattinen mallintaminen, jolla syvennetään järjestelmiä koskevaa ymmärrystä ja luodaan pohjaa paremmalle päätöksenteolle. Operaatiotutkimuksen menetelmiä sovelletaan erittäin laajasti: onnistuneita sovelluksia löytyy lähes kaikilta liikkeenjohdon, teollisuuden ja julkisen hallinnon aloilta.


Lisätietoja

Jari Hämäläinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6467

Prof. Ahti Salo, puheenjohtaja, Suomen Operaatiotutkimussseura ry
050 383 0636

 

 

Lisätietoja

Jari Hämäläinen
Teknologiapäällikkö
020 722 6467

Prof. Ahti Salo, puheenjohtaja, Suomen Operaatiotutkimussseura ry
050 383 0636