Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Hapen vaikutus leivinhiivan aineenvaihduntaan

08.12.2010


VTT:n tutkija Eija Rintala on väitöstyössään tutkinut hapen vaikutusta leivinhiivan eli Saccharomyces cerevisae -hiivan aineenvaihduntaan. Tutkimustulokset auttavat kehittämään erilaisia leivinhiivaa hyödyntäviä bioprosesseja - kuten biojalostamoissa tapahtuvaa bioetanolin ja muiden kemikaalien tuottoa.

Toisin kuin useimmat aitotumalliset eliöt, leivinhiiva pystyy kasvamaan erilaisissa happipitoisuuksissa - jopa täysin hapettomissa olosuhteissa. Tätä ominaisuutta hyödynnetään laajasti erilaisissa bioprosesseissa. Jotta näistä prosesseista saataisiin mahdollisimman tehokkaita, on tärkeä tietää, miten leivinhiivan aineenvaihduntaa säädellään hapen vaikutuksesta.

Eija Rintala on väitöskirjatyössään tutkinut leivinhiivan aineenvaihduntaa olosuhteissa, joissa syötetyn hapen määrä oli tarkasti määritetty. Työssä käytettiin genominlaajuisia menetelmiä mittaamaan geenien ilmentymistä ja proteiinien määriä. Lisäksi mitattiin solunsisäisiä ja -ulkoisia aineenvaihduntatuotteita ja entsyymien aktiivisuuksia.

Rintalan väitös ”Effects of oxygen provision on the physiology of baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae” tarkistettiin Helsingin yliopistossa (Porthania PIII, Yliopistonkatu 3) 26.11.2010.

Väitöskirja verkossa


Lisätietoja

Eija Rintala
Tutkija
020 722 6193

 

 

Lisätietoja

Eija Rintala
Tutkija
020 722 6193