Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Geenisäätelyverkostot kanan B-soluilla

20.12.2010


Systeemibiologia pyrkii ymmärtämään geenien säätelyverkostoja, jotka määrittävät eliöiden kehitystä ja toimintoja. Tutkija Pekka Kohonen väitteli 1.10.2010 Turun yliopistossa. Väitöstyössä käytettiin kanaa mallina tutkittaessa B-solujen säätelijöitä.

Pekka Kohonen

Tutkimus avasi uusia näkymiä vasta-aineita tuottavien solujen ymmärtämiseksi. Kohonen osoitti, että Pax5-geeninsäätelytekijän poistaminen B-soluilla johtaa vasta-aineita tuottavien solujen kehittymiseen. Ennen tätä tutkimusta ajateltiin Pax5-säätelijän poistamisen muuttavan B-solut takaisin kantasoluiksi tai ainakin B-solujen esiasteiksi.

Tutkimuksessa hyödynnettiin genomisia menetelmiä ja DT40-poistogeenistä solulinja-mallia. Tämä mallisysteemi sopii erityisen hyvin mekanistisiin tutkimuksiin myös post-genomisella aikakaudella.

Väitöskirja: Genetic regulatory networks in avian B cells (Geenisäätelyverkostot kanan B-soluilla): https://www.doria.fi/handle/10024/63732


Lisätietoja

Pekka Kohonen
Tutkija
020 722 2861

 

 

Lisätietoja

Pekka Kohonen
Tutkija
020 722 2861