Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT undersöker en av de äldsta bevarade ölen i världen

08.02.2011


Åland intresserat av att inleda ny produktion

Sommaren 2010 bärgade dykare välbevarade champagneflaskor och fem ölflaskor från vraket av ett skepp i Ålands skärgård. Fartyget förliste sannolikt under första hälften av 1800-talet. VTT utreder vilket recept och vilken jäst som använts för att brygga ölet. Ölflaskorna innehåller en av de äldsta bevarade ölen i världen, och Ålands landskapsregering är intresserad av att börja producera ölet på nytt.

Ålands landskapsregering har lämnat en av ölflaskorna från vraket till VTT, som nyligen har inlett analysen av innehållet. VTT undersöker vilka mikrober – t.ex. jäst eller mjölksyrebakterier – som finns kvar i ölet. Med hjälp av dna-analyser är det också möjligt att undersöka döda celler. Utöver detta gör VTT kemiska analyser för att utreda vilka råvaror som använts för att brygga ölet.

– För oss är det oerhört intressant att undersöka vilken typ av jäst som användes i början av 1800-talet och vilken typ av kvalitet det öl som då framställdes hade. Var ölet kanske väldigt starkt och bittert? I början av 1800-talet förstod man inte vilken roll jäst hade i framställningen av öl, säger VTT:s kundchef Annika Wilhelmson.

– I första hand vill vi analysera innehållet i flaskorna. Vår förhoppning är därefter att man ska kunna återskapa det ursprungliga receptet så att det kan användas vid nytillverkning, säger avdelningschef Rainer Juslin vid Ålands landskapsregering.

VTT har flera decenniers erfarenhet av malt- och bryggeriundersökningar. I projektet utnyttjas bl.a. VTT:s expertis inom proteomik och dna-teknik.

Undersökningsresultaten blir klara i maj 2011. VTT kommer senare att redogöra för resultaten i en vetenskaplig artikel.

MEDIAMATERIAL

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Video

Presentationer

Rainer Juslin

Annika Wilhelmson & John Londesborough


Mer information

Annika Wilhelmson
Kundchef
+358 20 722 7113

Rainer Juslin
Avdelningschef, Ålands landskapsregering
+358 18 25230

 

 

Mer information

Annika Wilhelmson
Kundchef
+358 20 722 7113

Rainer Juslin
Avdelningschef, Ålands landskapsregering
+358 18 25230