Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Yritykset voivat tehostaa tuotekehitysprosessiaan online-innovaatioyhteisöjä hyödyntämällä

20.04.2011


Asiakkaiden osallistuminen tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen verkkoyhteisöissä on noussut merkittäväksi keinoksi parantaa yritysten menestysmahdollisuuksia. VTT:n erikoistutkija, kauppatieteiden tohtori Maria Antikainen on tutkinut toisessa väitöstyössään, mikä motivoi asiakkaita osallistumaan ja tekemään yhteistyötä yritysten online-innovaatioyhteisöissä. Väitöstyössään Antikainen pohtii myös, miten asiakkaita tulisi palkita tällaiseen online-innovaatioyhteisöön osallistumisesta. Yrityksille tutkimus tarjoaa ajantasaista ja konkreettista tietoa yhteisöiden rakentamisesta ja johtamisesta.

Yritykset voivat saada verkkoyhteisöiltä uusia, tuoreita ideoita tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen ja erilaistamiseen sekä näkemyksiä siitä, mitä seikkoja asiakkaat arvostavat. Lisäksi verkkoyhteisöä voi hyödyntää tuoteideoiden ja -konseptien testaamisessa, asiakassuhteen syventämisessä ja tuotteiden käyttöönoton nopeuttamisessa.

Väitöstutkimuksen mukaan asiakkaat osallistuvat yhteistoimintaan perustuviin online-yhteisöihin, koska he arvostavat uusien näkökulmien saamista, tehokkuutta, yhteisöllisyyttä sekä viihdyttävyyttä. Myös mielenkiin¬toiset ideoinnin kohteet, yhteisön avoin ja rakentava ilmapiiri, parempien tuotteiden saaminen, voittaminen ja palkkiot kannustivat osallistumaan verkkoyhteisöjen toimintaan.

”Kuluttajat osallistuvat mielellään tuotekehitykseen, jos kokevat, että he voivat näin saada parempia tuotteita. Heidän ideansa ovat usein radikaalimpia kuin yrityksen tuotekehittäjien. Mitä intohimoisempia asiakkaita tuotteella on, sitä hedelmällisempää yhteistyö on yrityksen kannalta”, toteaa Maria Antikainen.

Tutkimus osoitti, että kunnollisten työkalujen puute ei anna yrityksille ja kuluttajille riittävästi yhteistyömahdollisuuksia online-innovaatioyhteisöissä. Yksilön lähettämät ideat ja muiden osallistujien kommentit voivat tulla usean päivän viiveellä, eivätkä ne tämän takia tarjoa riittäviä eväitä yhdessä ideoimiseen. Verkkoon pitäisikin Antikaisen mukaan kehittää työkaluja reaaliaikaiseen ideointiin, jotta osallistujat kokevat olevansa mukana todellisessa ideointitilanteessa. Työkalujen tarjoamisen lisäksi Antikainen korostaa ylläpitäjien aktiivisen osallistumisen tärkeyttä online-innovaatioyhteisöjen toiminnassa.

Väitöskirjassaan Antikainen toteaa, että asiakkaiden palkitseminen paitsi osallistumisesta, mutta erityisesti myös heidän panoksensa laadun perusteella, on tärkeää. Osallistujien palkitsemiskäytännön tulee olla selkeä ja läpinäkyvä. Palkitsemisen pitäisi olla myös joustavaa ja mahdollistaa sen että saaja itse voi valita itselleen sopivan palkinnon. Aineellisten palkintojen - rahan ja tavaroiden - lisäksi myös aineettomat palkinnot, kuten tunnustukset, ovat tärkeitä osallistujille.

Maria Antikainen on väitellyt ensimmäisen kerran tohtoriksi vuonna 2007 Tampereen yliopistossa aiheenaan yritysten online-yhteisöt. Emerald-lehti (European Journal of Innovation Management) myönsi Maria Antikaiselle ja hänen kollegoilleen Marko Mäkipäälle ja Mikko Ahoselle Tampereen yliopistosta The Outstanding Paper Award -palkinnon vuonna 2011 tieteellisestä artikkelista, joka on mukana Antikaisen uudessa väitöskirjassa.

Kauppatieteiden tohtori Maria Antikaisen väitöskirja Facilitating customer involvement in collaborative online innovation communities (”Asiakkaiden fasilitointi yhteistyöhön perustuvissa online-innovaatioyhteisöissä”) tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston teknis-taloudellisessa tiedekunnassa perjantaina 29.4.2011 kello 12.00 (Festia-rakennus, Korkeakoulunkatu 8, Tampere).

Väitöskirja verkossa

KUVA: Maria Antikainen


Lisätietoja

Maria Antikainen
Erikoistutkija
020 722 3005

 

 

Lisätietoja

Maria Antikainen
Erikoistutkija
020 722 3005