Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

10.6.2011 klo 13 - 15

SEMINAARI: Synthetic biology as tool in future bioeconomy

VTT, Vuorimiehentie 5, Espoo

Synteettinen biologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi biopolttoaineiden ja biokemikaalien valmistukseen uudistuvista raaka-aineista. VTT:n seminaarin pääluennoitsija on alan huippuasiantuntija, SynBERC-tutkimuskeskuksen johtaja Jay Keaslingin.PROGRAMME: Synthetic biology as tool in future bioeconomy


Friday June 10th 2011


VTT, Vuorimiehentie 5, Otaniemi, Espoo


Chair: Prof. Johanna Buchert


13.00 - 13.05: Opening of the seminar, Executive Vice President, Prof. Anne Ritschkoff, VTT


13.05 - 13.35 : Synthetic biology principles, Prof. Leonard Katz, SynBERC, UC Berkeley


13.35 - 14.30: Synthetic biology applications in fuels and chemicals production


Prof. Jay Keasling, SynBERC, The Joint BioEnergy Institute, UC Berkeley


14.30 - 14.50: A Finnish perspective to synthetic biology, Prof. Merja Penttilä, VTT


14.50: Closure


Mitä synteettinen biologia on?


Synteettisessä biologiassa käytetään hyväksi uudella tavalla ja laaja-alaisesti biologisten ja insinööritieteiden yhdistämistä. Erotuksena perinteisestä molekyyli- ja solubiologiasta, synteettinen biologia pyrkii systemaattiseen, erilaisten molekulaaristen osien suunnitteluun, standardoitujen molekyyliosien käyttöön ja niiden yhdistelemiseen uusilla tavoilla koottaessa toiminnallisia biologisia koneistoja. Näiden koneistojen avulla pyritään aikaansaamaan esimerkiksi geneettisiä säätelyreittejä, entsyymejä ja soluja, joita ei luonnossa esiinny, mutta joiden avulla voidaan tuottaa esimerkiksi biopolttoaineita ja biomolekyylejä. Koottaessa biologisia koneistoja osasistaan on synteettisen biologian avulla myös mahdollista saada syvällistä tietoa siitä, miten biologiset järjestelmät toimivat.