Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Lämmönkestäviä sellulaaseja proteiinimuokkauksen avulla

27.01.2011


Filosofian maisteri Sanni Voutilainen on väitöskirjatyössään tutkinut lämmönkestäviä sellulaaseja ja parantanut proteiinimuokkauksen avulla niiden toimintaa korkeissa lämpötiloissa. Sanni Voutilaisen väitöskirja ”Fungal thermostable cellohydrolases - Characterization and protein engineering studies” esitetään tarkastettavaksi Jyväskylän yliopistossa (Ylistö Kampus, sali YAA3030) perjantaina 4.2.2011 klo 12.

Kasviperäinen biomassa koostuu kolmesta pääkomponentista: selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä. Sellulaasit eli selluloosaa pilkkovat entsyymit hajottavat selluloosaa glukoosiksi. Sellulaaseja käytetään erityisesti paperi- ja tekstiiliteollisuudessa, ja niiden teollista hyödyntämistä tutkitaan tällä hetkellä maailmanlaajuisesti bioetanolin tuotannossa.

Luonnon entsyymit eivät aina toimi teollisuuden edellyttämissä olosuhteissa, esimerkiksi tarpeeksi korkeassa lämpötilassa tai neutraalista poikkeavassa pH:ssa. Entsyymien ominaisuuksia voidaan kuitenkin optimoida teollisuuden tarpeisiin proteiinimuokkauksen keinoin. Sanni Voutilainen on väitöstyössään parantanut kahden homeperäisen sellulaasin lämmönkestävyyttä käyttäen hyväksi erilaisia proteiinimuokkauksen menetelmiä: suunnattua evoluutiota ja kohdennettua mutageneesiä. Näillä pystyttiin parantamaan entsyymien lämmönkestävyyttä selvästi. Proteiinimuokkausta käytettiin myös nostamaan sellulaasien aktiivisuutta liittämällä niihin selluloosaa sitova proteiinimoduuli.

Lisäksi työssä karakterisoitiin kolmen uuden homeperäisen sellulaasin ominaisuuksia ja verrattiin niitä laajasti tutkittuun Trichoderma reesei -homeen sellulaasiin. Entsyymien välisiä toiminnallisia ja rakenteellisia eroja tarkasteltiin kolmiulotteisten rakennemallien avulla. Näiden uusien sellulaasien havaittiin olevan lupaavia myös teolliseen käyttöön niiden korkean aktiivisuuden ja hyvän lämmönkestävyyden takia.

Sanni Voutilainen toteutti tutkimustyönsä kokeellisen osuuden VTT:n bioprosessitekniikan osaamiskeskuksessa.

Väitös verkossa


Lisätietoja

Sanni Voutilainen
tutkija
020 722 7134

 

 

Lisätietoja

Sanni Voutilainen
tutkija
020 722 7134