Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Kohti ohjelmistojen elinkaarenhallinnan kehikkoa

05.04.2011


Erikoistutkija Jukka Kääriäisen väitöstutkimus Towards an Application Lifecycle Management Framework (Kohti ohjelmistojen elinkaarenhallinnan kehikkoa) tarkastettiin Oulun yliopistossa 1.4.2011.

Ohjelmistojen elinkaarenhallinta (Application Lifecycle Management, ALM) on vakiintunut kuvaamaan työkalutoimittajien kokonaisratkaisuja ohjelmistokehitykseen. Käsitteenä ALM kokoaa alleen useita eri ohjelmistokehityksen osa-alueita kuten jäljitettävyys, prosessituki ja työkaluintegraatio, joista osaa on tutkittu jopa vuosikymmeniä. Ohjelmistojen elinkaarenhallinnan tavoitteena on tehostaa ohjelmistokehitystä ja ylläpitoa tarjoamalla työkalut sekä käytännöt, joiden avulla voidaan koordinoida eri kehitysaktiviteetteja sekä hallita eri vaiheissa tuotettavaa tietoa.

Kääriäisen väitöstutkimus kuvaa sarjan tapaustutkimuksia, joista kolme on suoritettu kansainvälisessä automaatioalan yrityksessä ja yksi telekommunikaatioalan yrityksessä. Väitöstutkimuksen aikana on muodostettu iteratiivisesti ehdotelma ohjelmistokehitysvaiheeseen keskittyvästä ALM-kehikosta, jonka avulla voi kuvata organisaation ohjelmistojen elinkaarenhallinnan ratkaisut sekä löytää potentiaalisia parannusehdotuksia ratkaisuihin.

Väitöstutkimus osoittaa, että muodostetun kehikon avulla oli mahdollista kuvata ALM-ratkaisut tapaustutkimuksiin liittyvissä yrityksissä. Tutkimuksen tuloksena syntynyt kehikko koostuu kuudesta pääelementistä sekä kuvauksesta, miten eri elementit liittyvät toisiinsa. Lisäksi väitöstutkimuksessa on koottu automaatioalan case-yrityksestä kokemuksia usean vuoden ajalta kaupallisen ALM työkalun käyttöönotosta ja muokkaamisesta yrityksen tarpeita vastaavaksi.

Julkaisu verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P759.pdf


Lisätietoja

Jukka Kääriäinen
Erikoistutkija
020 722 2191

 

 

Lisätietoja

Jukka Kääriäinen
Erikoistutkija
020 722 2191