Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Yhteisöjulkaisujen tekeminen vaivattomaksi

02.05.2011


Uusi palvelu testattu

Sosiaalisen median muodostamat yhteisöt toimivat vain verkossa – näin ajattelemme. Olisiko näillä yhteisöillä kuitenkin kysyntää painotuotteille, jos joku ymmärtäisi tarjota oikeanlaista tuotetta?

Kuluttajien mediankäyttö muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen, ja digitaalisessa mediassa uusia tuotteita ja palveluita tuodaan markkinoille kiihtyvään tahtiin. Sosiaalinen media on synnyttänyt uusia yhteisöjä, joilla myös voi olla tarvetta perinteisiin painotuotteisiin.

”Tarjoamalla yhteisöille helpon ja houkuttelevan mahdollisuuden tuottaa omaa toimintaansa tukevia julkaisuja, voimme luoda kokonaan uuden yhteisöjulkaisutyypin. Toteutimme vuonna 2010 Metsäklusterin Oy:n tilauksesta Vectian kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin kolmen hyvin erilaisen yhteisön viestinnällisiä tarpeita ja arvioitiin sen pohjalta tuotteen kaupallista potentiaalia. Mukana projektissa oli myös innovatiivinen digitaalipaino DMP Oy, joka toteutti painotuotteet”, kuvaa ohjelmapäällikkö Esa Torniainen VTT:ltä tutkimusta, jossa selvitettiin uudenlaisen painopalvelun tarvetta ja toivottuja ominaisuuksia.

Tutkimukseen osallistui kolme mahdollisimman erilaista yhteisöä – niin kooltaan kuin toiminnaltaan ja sitä kautta viestinnällisiltä tarpeiltaan. Mukana olivat Kennel Badatam´s, Kiskon Lions Club ja neljän perheen Ruokaklubi.

Uusia tuote- ja palvelukonsepteja 

”Annoimme kunkin yhteisön käyttöön demojärjestelmän, jota kehitimme saadun palautteen mukaisesti ja jonka avulla jäsenet pystyivät yhdessä tuottamaan sisältöä. Esimerkiksi demon blogimaisuus osoittautui käyttäjien mielestä toimivaksi tavaksi tuottaa sisältöä”, kertoo tiimipäällikkö Anu Seisto VTT:ltä.

”Kehittämämme yhteisöjulkaisutyyppi on loistava esimerkki siitä, miten voidaan kehittää uusia painotuotteita nojaten digitaaliseen mediaan. Ihmiset ovat tottuneet jakamaan kuvia ja kirjoittamaan sisältöä sähköisesti, mutta toisaalta painotuotteen konkreettinen olemus tuo niihin lisää merkitystä. Tarvitaan kuluttajalle houkutteleva ja palveluntarjoajalle kustannustehokas tapa tuottaa painettuja julkaisuja yhteisön käyttöön”, Esa Torniainen lisää.

Hyödyt monenlaisia

Kukin tutkimukseen osallistunut yhteisö piti itse tuotettua julkaisua hyödyllisenä ja toimintaansa eri tavoin täydentävänä tai tukevana: lioneille tarpeellista oli välittää tietoa omasta toiminnastaan, koiraharrastajat halusivat jakaa kokemuksiaan ja ruokaklubilaiset muistojaan.

”Julkaisujärjestelmän blogimaisuus ja vuorovaikutteisuus innostivat yhteisömme jäseniä sisällöntuotantoon ja lähensivät meitä muutoinkin yhteisönä. Järjestelmässä jokainen näki, mitä toinen oli kirjoittanut, mikä kasvatti myös kirjoittamisen kunnianhimoa”, kertoo Kennel Badatam´sin omistaja Pauliina Sjöholm.

Painotuote on tulevaisuudessa myös historioitsijoiden käytettävissä, koska se ei ole riippuvainen alati muuttuvista käyttöliittymistä.

Yhteisöt olivat erittäin tyytyväisiä kokeiluun ja olisivat halunneet jatkaa sovelletun julkaisujärjestelmän käyttöä tutkimuksen jälkeenkin. Yhteisöt myös ilmoittivat olevansa valmiita maksamaan palvelusta, jos kaupallinen sovellus olisi käytettävissä.

Paljon potentiaalia rohkealle

Suomi on rekisteröityjen yhdistysten luvattu maa, ja varovaisesti arvioiden jokainen suomalainen kuuluu ainakin muutamaan yhteisöön.

”Yhteisö voi olla muutaman henkilön ryhmä joita yhdistää jokin asia, vaikka harrastus tai asuinpaikka. Jossakin yhteisössä voi olla 500 jäsentä kun taas toisessa vain muutama. Aina yhteisö ei tee julkaisua vain itselleen, vaan myös sidosryhmille”, Anu Seisto toteaa.

Kun potentiaalisten yhteisöjen jäsenien määrä kerrotaan julkaisukertojen määrällä päästään suuriin painosmääriin, vaikka yksittäisen julkaisun painosmäärä jäisikin muutamaan kappaleeseen.

”Tällainen monikanavainen painopalvelu, jossa yhteisöt toimivat sisällön tuottajina, jakajina ja kuluttajina, mahdollistaa kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan aloittamisen. Palvelu ei myöskään kilpaile suoraan minkään olemassa olevan painotuotteen kanssa. Se rohkea taho, joka palvelun kaupallistamiseen uskaltaa investoida, voi päästä kiinni isoon bisnekseen luomalla uuden markkinan ainutlaatuisille painotuotteille, jotka vastaavat meidän kaikkien hyvinkin erikoisiin kiinnostuksen kohteisiin”, toteaa konsultti Kimmo Koivisto Vectia Oy:sta uuden painopalvelun bisnesmahdollisuuksista.

Palveluntarjoaja voisi olla mediatalo, painotalo, paperinvalmistaja tai esimerkiksi jakelutahoa edustava yritys. Suomen mittakaavassa toiminnan voi aloittaa esimerkiksi edelläkävijäpainotalo, mutta konseptin vieminen Euroopan markkinalle sopii paremmin yritykselle joka on jo näillä markkinoilla.

”Elementit, joita tarvitaan sisällöntuotantoon liittyvään kaupallisen järjestelmän rakentamiseen, ovat olemassa. Lisäksi on saatava järjestelmä toimimaan automaattisesti painotalon omien tuotantojärjestelmien kanssa”, Anu Seisto lisää.


Lisätietoja

Lars Gädda
Tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy
050 322 2471

Anu Seisto
Tiimipäällikkö, VTT
020 722 7505

 

 

Lisätietoja

Lars Gädda
Tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy
050 322 2471

Anu Seisto
Tiimipäällikkö, VTT
020 722 7505