Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Ubiikkipalveluja mahdollistavat teknologiat mobiililaitteissa

18.05.2011


VTT:n teknologiapäällikkö, diplomi-insinööri Petteri Alahuhdan väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopiston tietojenkäsittelylaitoksella 20.5.2011 klo 12 (Linnanmaa, Oulu). Väitöstyössä käytetyn aineiston perusteella matkapuhelimella on hyvä mahdollisuus muodostua ubiikkipalvelujen keskeiseksi sovellusalustaksi suurelta osin sen ansiosta, että matkapuhelimeen integroidaan teknologioita, jotka mahdollistavat tilannetietoisten palveluiden kannalta tärkeiden toiminnallisuuksien toteuttamisen.

Visio jokapaikan tietotekniikasta (ubiikkiteknologia, ubiquitous computing) esiteltiin 90-luvun alussa. Kyseessä on käsite, jonka mukaan tietotekniikka ja tietojenkäsittely tulevat sulautumaan saumattomasti jokapäiväisiin ympäristöihin, tiloihin ja esineisiin. 2000-luvun alussa jokapaikan tietotekniikka -käsite laajentui ja siihen liitettiin entistä tiiviimpänä osana langattoman viestinnän ratkaisut. Kun aikaisemmin tietojenkäsittely tapahtui ainoastaan hallitussa toimisto- tai operaattoriympäristössä, on viimeaikainen kehitys vienyt kohti mallia, jossa ihmiset käyttävät paikkaan ja tilanteeseen sopivia mobiilipalveluita juuri tässä ja juuri nyt.

Petteri Alahuhdan väitöstutkimuksen tavoitteena on parantaa ymmärrystä digitaalisen matkapuhelimen roolista ubiikkipalvelujen sovellusalustana. Ubiikkipalveluiksi kutsutaan sellaisia mobiilipalveluita, jotka ovat tietoisia omasta ja välillisesti myös käyttäjänsä tilanteesta. Toisin sanoen tällaiset palvelut kykenevät hyödyntämään tietoa matkapuhelimen ympäristöstä ja sen välittömässä läheisyydessä käytettävissä olevista tietotekniikkaan perustuvista toiminnoista. Tutkimuksen taustaoletuksena on teknologinen kehityskulku, jonka seurauksena matkapuhelimesta kehittyy merkittävä sovellusalusta ubiikkipalveluille.

Tutkimuksessa matkapuhelimien kehitystä arvioidaan useisiin innovaatioteorioihin pohjautuvan viitekehikon avulla. Viitekehikko perustuu malleihin uusien innovaatioiden syntymisen dynamiikasta, vallitsevan ratkaisun muotoutumisesta, teknologian diffuusiosta sekä käyttäjän tarpeista ja näkökulmista.

Väitöstyössä käytetyn aineiston perusteella matkapuhelimella on hyvä mahdollisuus muodostua ubiikkipalvelujen keskeiseksi sovellusalustaksi suurelta osin sen ansiosta, että matkapuhelimeen integroidaan teknologioita, jotka mahdollistavat tilannetietoisten palveluiden kannalta tärkeiden toiminnallisuuksien toteuttamisen. Tällaisia teknologioita ovat paikalliskommunikaatioteknologiat, kuten langaton paikallisverkko (WLAN) ja lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtoratkaisu Bluetooth, satelliittipaikannusteknologiat, kuten GPS ja laitteeseen integroidut anturit, jotka mahdollistavat laitteiden monipuolisen tilannetietoisuuden.

Ubiikkipalvelujen kehitystä mahdollisesti hidastavina tekijöinä tutkimuksessa tuli esille erityisesti yksityisyyden suojaan liittyvät haasteet.

Väitös verkossa


Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Teknologiapäällikkö
020 722 2468

 

 

Lisätietoja

Petteri Alahuhta
Teknologiapäällikkö
020 722 2468