Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Helsinki valittiin isännöimään älyliikenteen kongressia vuonna 2014

06.06.2011


Vuoden 2014 ITS Europe -kongressi järjestetään Helsingissä. Kongressi kokoaa yli tuhatpäisen joukon Euroopan parhaita älyliikenteen asiantuntijoita ja uusimpia teknologisia ratkaisuja kolmipäiväiseen alan eurooppalaiseen päätapahtumaan kesäkuussa 2014 Helsingin Messukeskukseen. Helsinki valittiin kevään aikana läpikäydyn hakuprosessin tuloksena isännöimään kongressia - usean eurooppalaisen hakijakaupungin joukosta.

Suomi on ollut aktiivinen uuden liikennepoliittisen ajattelun edistämisessä sekä erityisen tunnustettu toimivasta ja suunnitelmallisesta julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä ja uuden teknologian soveltamisesta. Näiden merkitys isännyysvalinnassa on ilmeinen. Älyliikenteen suuren kokouksen saaminen on osoitus siitä, että Suomi on lyhyessä ajassa kyennyt nousemaan älykkään liiikenteen alalla kiinnostavaksi maaksi.

Helsingin kongressissa Suomi esittelee alan innovaatioita ja kansallisessa älyliikenteen strategiassa listattuja hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi kehittyneet joukkoliikenteen informaatio- ja lippujärjestelmät, liikkujia tukevat moninaiset palvelut sekä erilaiset automaattiset onnettomuuksista kertovat viestijärjestelmät. Älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) tarkoituksena on lisätä liikenteen turvallisuutta, parantaa sen tehokkuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta sekä tarjota omalta osaltaan ratkaisuja liikkumisen helpottamiseksi.

Vuoden 2014 ITS Europe -kongressi järjestetään Euroopassa kymmenennen kerran. Kongressinjärjestelyistä vastaa Euroopan älyliikenteen toimijoiden verkosto Ertico, jonka ovat perustaneet Euroopan komissio, jäsenmaiden liikenneministeriöt ja eurooppalainen alan teollisuus. Tänä vuonna Euroopan kongressia isännöi Ranskan Lyon.

Konferenssin hakijoina ovat toimineet Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry, Liikenne-ja viestintäministeriö, Helsingin kaupunki ja VTT. Hakijoiden lisäksi muun muassa Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, Helsingin seudun liikenne HSL sekä joukko alan aktiivisia yrityksiä ja yhteisöjä ovat yhteisrintamassa nostamassa suomalaisen älyliikenneosaamisen tunnettuutta konferenssin myötä.


Lisätietoja

Kimmo Ylisiurunen
Toiminnanjohtaja, ITS Finland
040 738 8902

 

 

Lisätietoja

Kimmo Ylisiurunen
Toiminnanjohtaja, ITS Finland
040 738 8902