Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Vuokraveneille on kysyntää

08.06.2011


Veneily vapaa-ajan viettämisessä kasvattaa suosiotaan erityisesti nuorten miesten ja naisten keskuudessa. Yhä harvempi haluaa kuitenkaan sitoa rahansa veneen ostamiseen ja sen ylläpitoon. Vuokraveneiden ja osaomistuksen kysyntä on selvästi nousussa, vaikka tarjonta vuokraveneilyyn on yhä suppea Suomessa.

Tekesin Vene-ohjelmassa on kartoitettu veneilyn trendejä, kohderyhmiä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia useamman vuoden ajan. Ohjelman puitteissa tehdyissä tutkimuksissa ilmenee, että veneilyn pariin on löytämässä uusia kohderyhmiä, joilla on entistä suuremmat odotukset joustavaan vapaa-ajan hallintaan. Venettä ei kuitenkaan välttämättä haluta omistaa, vaan se halutaan käyttöön lyhyeksi ajaksi nopeasti ja vaivattomasti.

Suomessa on tällä hetkellä varsin kapea tarjonta niille, jotka harkitsevat veneiden vuokraamista tai osa-omistajuutta. Vuokraveneitä tarjoavat venevalmistajat tai vuokravenevälitystä tarjoavat yritykset ovat hyvin pieniä. Venevalikoima on siksi suppea ja keskittyy ääripäihin – joko suuriin matkaveneisiin tai pieniin kanootteihin. 

”Suuri selittävä tekijä vähäiselle valikoimalle on se tosiasia, että veneiden hankintaan tarvittavan pääoman tarve on vuokrayritykselle suuri ja vastaavasti veneisiin sidotun pääoman käyttöaika liian lyhyt. Veneitä kun voi Suomessa käyttää vain melko lyhyen ajan lähinnä kesällä”, kertoo Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun professori Jaakko Aspara.

Vene-alan toimijat yhteistyöhön

Vastatakseen muuttuviin trendeihin venealan eri toimijoiden olisi syytä yhdistää voimansa, jotta löydettäisiin kuluttajia entistä paremmin palvelevia ratkaisuja. Tämä toisi monille uutta liiketoimintaa. Vene-alan kauppiaat, vaihtoveneiden myyjät ja esimerkiksi veneilyn koulutusta tarjoavat tahot voisivat yhdistää tarjontaansa. 

”Yhteistyössä syntyisi uusia palvelukonsepteja kuten esimerkiksi veneilykoulutuksen ja -elämyksen yhdistävien palveluiden lisääminen. Tällaisen palvelun yhteydessä kuluttajalle voitaisiin tarjoa mahdollisuutta vuokrata tai ostaa koulutuksessa käytetty vene omaksi. Muita uusia toimintamalleja voivat olla osaomistusten koordinointi ja hallinnointi tai reitti- ja paikannuspalveluiden kehittäminen yhteistyössä venevalmistajien kanssa”, sanoo Tekesin Vene-ohjelman koordinaattori Markku Hentinen, VTT:ltä.

Venealan on rohkeasti kehitettävä uusia palvelumuotoja ja otettava aktiivinen rooli niiden viestinnässä. Näin myös retkiveneilystä on mahdollisuus rakentaa koko kansaa kiinnostava harrastus, johon kuluttajan rahat riittävät.

www.tekes.fi/vene  

Lisätietoja:

Ohjelman koordinaattori, palvelupäällikkö Markku Hentinen, VTT, puh. 040 552 6212, markku.hentinen(at)vtt.fi