Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tuulipuistojen tutkavaikutusten selvittäminen käynnissä

09.06.2011


Laskentatyökalu valmis loppuvuodesta

Tuulivoimaloiden on todettu vaikuttavan häiritsevästi tutkien toimintaan, joten Puolustusvoimat on edellyttänyt, että suunnitteilla olevien tuulipuistojen vaikutukset tutkiin selvitetään. Selvitystyö on käynnissä, ja kehitteillä olevalla laskentatyökalulla voidaan jo tehdä arvioita tuulipuistojen vaikutuksista tutkiin. Työkalu valmistuu marraskuun lopulla.

VTT kehittää parhaillaan laskentatyökalua, jolla suoritettujen arviointien ja projektin aikana saatavan tiedon avulla pystytään jatkossa selvittämään vaikutukset tutkiin tuulipuistojen sijoittelussa, ja ottamaan ne huomioon Puolustusvoimien toiminnassa. VTT kehittää työkalua yhteistyössä Puolustusvoimien ja Suomeen tuulipuistoja suunnittelevien toimijoiden kanssa. 

Laskentatyökalun kehittäminen on edennyt suunnitellusti ja sen odotetaan valmistuvan aikataulussa marraskuun lopulla. Työkalusta on tähän mennessä valmistunut analyyttisiä laskentamalleja käyttävä versio, jolla saadaan selville tuulipuistojen pahimmat mahdolliset häiriövaikutukset tutkiin. Varjostusvaikutus- ja välähdysvaikutus ovat osoittautuneet toistaiseksi merkittävimmiksi vaikutuksiksi valvontatutkiin. Ohjelmistokehitystä jatketaan ja jatkossa työkalulla voidaan laskea vaikutuksia entistä tarkemmin. Muista kuin tutkavaikutuksista tullaan huomioimaan ESM- ja infrapunavaikutukset.

VTT:n laskentatyökalu on osoittautunut toimivaksi ja se tuottaa puolustusvoimille tutkavaikutusten arvioinnissa tarvittavaa tietoa. Tähän mennessä VTT on laskenut viiden suunnitteilla olevan tuulipuiston vaikutukset puolustusvoimien tutkiin. Laskentatulosten perusteella Ilmavoimat on aloittanut lausuntojen antamisen. 

VTT on arvioinut alustavasti, että työkalulla pystyttäisiin selvittämään 60 suunnitteilla olevan tuulipuiston vaikutukset Puolustusvoimien tutkiin vuoden 2012 maaliskuun loppuun mennessä. Toimijat ovat ilmoittaneet Energiateollisuus ry:lle noin sadasta suunnitteilla olevasta tuulipuistosta, joiden vaikutukset tutkiin halutaan selvittää lähivuosina.

Tuulipuistojen tutkavaikutushanketta rahoittavat tuulivoimaloita Suomeen suunnittelevat toimijat, Metsähallitus ja työ- ja elinkeinoministeriö. Energiateollisuus ry koordinoi hanketta rahoittajien taholta.

Tuulipuistoja suunnitteilla noin 6000 MW:n edestä

Tuulivoimalla tuotettu sähkö on kotimaista energiaa, jonka tuotannossa ei synny kasvihuonekaasu-, pienhiukkas- tai muita päästöjä. Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla tuulipuistoja noin 6000 MW:n edestä.

Hallitus linjasi viime vuonna, että tuulivoimaloilla tuotetun sähkön määrä pyritään nostamaan 6 terawattituntiin, jotta Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetun 38 % uusiutuvan energian velvoitteen. Tuulivoiman lisäämiseksi syöttötariffia ollaan valmiita myöntämään 2500 MW:lle tuulivoimaloita. Tämä tarkoittaisi noin 800 kappaletta kolmen megawatin tuulivoimaloita.

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Markku Sipilä, VTT, puh. 020 722 5603, markku.sipila(at)vtt.fi
Sähköntuotannon asiantuntija Niina Honkasalo, Energiateollisuus ry, puh. 09 5305 2205
Komentajakapteeni Olli-Pekka Lund, Puolustusvoimat, puh. 029 9800 (vaihde)