Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Semanttinen tietomalli mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen

19.08.2011


VTT:n tutkijan, diplomi-insinööri Juha Kortelaisen väitöstyössä esitellään uusi menetelmä monikappaledynamiikan mallitiedon kuvaamiseen semanttisen tietomallin avulla. Tietomalli tarjoaa luontevan menetelmän integroida erityyppistä tietoa ja tietämystä yhdeksi tietomallikokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa tiedon merkittävästi tehokkaamman hyödyntämisen. Juha Kortelaisen virtuaalisuunnittelun alaan kuuluva väitöskirja Semanttinen tietomalli monikappaledynamiikan mallitiedon hallinnassa (Semantic Data Model for Multibody System Modelling) tarkastetaan 19.8.2011 kello 12 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Ihmiskunta tuottaa tietoa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä näkyy niin arjessa muun muassa internetin ja sen tarjoamien palvelujen muodossa sekä liiketoiminta- ja teollisessa ympäristössä. Tiedon löytymisen sijaan suurempana haasteena on erottaa tarvittava informaatio tietomassojen joukosta. Tiedon semantiikka on yksi lupaavimmista teknologioista, joka mahdollistaa olemassa olevan tiedon tehokkaan hyödyntämisen.

Teolliseen tuotantoon perustuvan liiketoiminnan kehityksen tavoite voidaan yksinkertaistaa muotoon: on tuotettava markkinoille lyhyemmässä ajassa, parempia tuotteita, ja alhaisemmin kustannuksin. Tämä tavoite ohjaa liiketoimintaa ja tuotekehitystä niin, että tarjolla olevaa tietoa käytetään tehokkaammin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuoteprosessia. Tietoa saadaan eri lähteistä, kuten loppukäyttäjiltä ja suunnitteluprosessista sekä enenevässä määrin laskennallisin menetelmin, kuten simuloimalla.

Tietotekniikan hyödyntämisen potentiaali tuotekehityksessä ja liiketoiminnassa voidaan kiteyttää kahteen tekijään: tiedon yhdistäminen eli integrointi sekä automaattinen tiedon käsittely. Nämä perinteisiksikin miellettävät tietotekniikan tavoitteet saavat uuden merkityksen, kun tarjolla olevan tiedon määrä on kasvanut valtaviin mittoihin ja kun nykyaikaiseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyy lukuisia laajoja tietojärjestelmiä.

Väitöstyössä esitellään uusi menetelmä kuvaamaan monikappaledynamiikan mallitietoa semanttisen tietomallin avulla. Menetelmä liittää tiedon merkityksen kuvauksen itse mallitietoon ja mahdollistaa tämän perusteella ohjelmallisen päättelyn, muun muassa tiedon oikeellisuudesta sekä tiedon rakenteesta. Lisäksi tietomalli tarjoaa luontevan menetelmän integroida erityyppistä tietoa ja tietämystä yhdeksi tietomallikokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa tiedon merkittävästi tehokkaamman hyödyntämisen.

Väitöskirja verkossa


Lisätietoja

Juha Kortelainen
Tutkija
020 722 4237

 

 

Lisätietoja

Juha Kortelainen
Tutkija
020 722 4237