Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Energiatehokkaat valinnat ohjaavat rakentamiskäytäntöjä tulevaisuudessa

18.10.2011


Pohjoismainen passiivitalokonferenssi 17.-19.10.2011 Helsingissä

Rakentamiskäytännöt ovat energiamääräysten systemaattisen tiukentamisen ja yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen myötä siirtymässä kohti energiatehokkaita valintoja, totesi tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Riikka Holopainen avatessaan pohjoismaisen passiivitalokonferenssin Helsingissä 17.10.

EU:n päästötavoitteet tulevat aiheuttamaan huomattavia muutoksia uudis- ja korjausrakentamiseen. Asumiselle asetettujen energiansäästö- ja päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää esimerkiksi uudiskohteissa vuonna 2020 lähes nollaenergiatason ratkaisuja. Nollaenergiatason energiatehokkuuden saavuttamiseen haasteena pohjoisessa ilmastossa on varsinkin aurinkoenergian osalta kulutuksen ja tuotannon eriaikaisuus.

Uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta nostetaan tyypillisesti parantamalla rakenteen lämmöneristävyyttä sekä valitsemalla energiatehokkaita lämmitys-, ilmanvaihto-, ikkuna- ja oviratkaisuja. Rakennuksien energiankulutus ja elinkaaren aikainen kestävyys ovat nousseet hyvän sisäilmaston ohella tärkeiksi suunnittelukriteereiksi. Tulevaisuuden haaste rakentamiskäytäntöjen muuttuessa on tilojen loppukäyttäjien erilaisten tarpeiden mukaisten lämpö- ja viihtyvyysolosuhteiden saavuttaminen.

VTT ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL järjestävät neljännen pohjoismaisen passiivitalokonferenssin Helsingin Messukeskuksessa 17. - 18.10.2011. Konferenssissa esitetään uusinta tutkimustietoa erittäin energiatehokkaiden rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käyttökokemuksista.


Lisätietoja

Riikka Holopainen
Konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
+358 40 5710364

 

 

Lisätietoja

Riikka Holopainen
Konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja
+358 40 5710364