Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Miksi syöpä leviää ja hoito ei tehoa?

11.01.2011


Fil.maist., lääket. kand. Jonna Nevon väitöskirjatutkimuksessa on tutkittu syöpäsolujen leviämistä elimistössä ja syitä siihen, miksi nykyaikaiset täsmälääkkeet eivät tehoakaan kaikkiin syöpiin. Työssä etsittiin uusia vuorovaikutuskumppaneita solun pinnan tarttumisreseptoreille, integriineille. Tulokset osoittavat, että aiemmin tuntematon integriinien vuorovaikutuskumppani säätelee etäpesäkkeiden syntyä syövässä sekä vaikuttaa siihen tehoaako täsmälääkehoito (EGFR-vasta-aineterapia) syöpäsoluihin vai ei.

Integriinien aktiivisuus on keskeisessä roolissa varsinkin solun liikkuessa, kuten syöpäsolun muodostaessa etäpesäkkeitä, jolloin integriinit toimivat solun jalkoina. Väitöskirjatyössä havaittiin, että MDGI-niminen proteiini estää rintasyövän leviämisen sitoutumalla suoraan integriineihin sekä pakottamalla integriinit inaktiiviseen olotilaan estäen siten niiden toimimisen solun jalkoina.

Väitöskirjatutkimuksessa todettiin myös MDGI-proteiinin aiheuttavan massiivisen epidermaalisen kasvutekijän reseptorin (EGFR) soluunoton solukalvolta. Tämä aiheuttaa sen, että syöpälääkkeen kohdemolekyyli, EGFR, pääsee ikään kuin piiloon solun sisälle ja lääkehoito ei enää tehoa kyseisissä soluissa. Näin ollen MDGI kykenee aiheuttamaan lääkeresistenssiä vasta-ainepohjaiselle kasvutekijäterapialle. Todettu mekanismi on aikaisemmin tuntematon, mutta voi tulevaisuudessa auttaa valitsemaan tehokkaan lääkemuodon jo hoidon alkuvaiheessa, sillä monet syövät ilmentävät runsaasti kyseistä MDGI-proteiinia.

Väitöskirjan tutkimukset koskien MDGI-proteiinia on julkaistu hiljattain kahdessa syöpäbiologian arvostetussa julkaisussa Clinical Cancer Research ja Oncogene.

Jonna Nevon väitöskirja "Novel Players in the Integrin Signaling Orchestra: TCPTP and MDGI" (Integriinisignaloinnin uudet jäsenet: TCPTP ja MDGI) tarkastettiin 7.1.2011 Turun yliopistossa.


Lisätietoja

Jonna Nevo
Tutkija
020 722 2820

 

 

Lisätietoja

Jonna Nevo
Tutkija
020 722 2820