Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kansallinen MEMS-teknologioiden tiekartta julkaistu

15.06.2011


VTT ja Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu ovat laatineet yhteistyössä alan teollisten toimijoiden kanssa kansallisen tiekartan, joka kuvaa MEMS-teknologiaan (Micro Electro Mechanical Systems, suomeksi mikrosysteemit) pohjautuvien järjestelmien tulevaisuuden kehitystä. Työryhmä suosittelee lähitulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyön kansallisiksi painopistealueiksi kolmea aihetta: 1) MEMS-järjestelmien seuraavan sukupolven 3D-integrointi, 2) funktionaaliset materiaalit MEMS-sovelluksissa, ja 3) antureihin tai aktuaatioon perustuvat bioMEMS-järjestelmät.

Tiekarttaa laadittaessa oli keskeistä määritellä ne tutkimus- ja kehitystyön keskeiset osa-alueet, joille panostuksia eri instituuteissa tulisi jatkossa kohdistaa. Tavoitteena on säilyttää Suomen orastavan MEMS-klusterin osaaminen ja kilpailukyky kansainvälisellä huipputasolla. Tiekartta pyrkii myös vahvistamaan suomalaisen MEMS-klusterin toimijoiden välistä yhteistyötä ja parantamaan mahdollisuuksia uusien startup-yritysten perustamiseen.

Tiekartta päivitetään säännöllisin väliajoin. Tuore tiekartta pohjautuu tutkimusyhteisöjen asiantuntijoiden ja kaupallisten hyödyntäjien yhdistettyihin näkemyksiin, joita työstettiin viidessä työpajassa kevään 2011 aikana.

Keskustelujen pohjaksi Aalto-yliopisto ja VTT toteuttivat yhteistyössä Culminatumin kanssa syksyllä 2010 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin teollisuudessa toimivien tai sen toimintaa seuraavien henkilöiden näkemyksiä. Kyselyssä nousi esiin neljä keskeistä T & K -toiminnan osa-aluetta: uudet sovellukset, valmistuksessa käytettävät materiaalit, prosessointitekniikat sekä paketointi ja integrointi.

Kyselytutkimuksen ja työskentelypajoissa tehtyjen arvioiden pohjalta työryhmä päätyi suosittamaan kolmea kansallista lähitulevaisuuden painopistettä tutkimus- ja kehitystyöhön: MEMS-järjestelmien seuraavan sukupolven 3D-integrointi, funktionaaliset materiaalit MEMS-sovelluksissa sekä antureihin tai aktuaatioon perustuvat bioMEMS-järjestelmät.

Tiekartta julkaistiin VTT:n järjestämässä Eemeli-työpajassa 14.6.2011.

Kyselytutkimuksen tulokset 2010


Lisätietoja

Harri Kopola
Vice President, Microtechnologies and Electronics
040 557 4867

 

 

Lisätietoja

Harri Kopola
Vice President, Microtechnologies and Electronics
040 557 4867