Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Verkkobiologian työkaluja lääketieteen ja biotekniikan sovelluksiin

02.11.2011


VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Erno Lindfors väittelee aiheesta ”Verkkobiologia. Lääketieteellisiä ja bioteknisiä sovelluksia” 4.11.2011 klo 12 Aalto-yliopistossa. Tutkimuksella on ollut keskeinen rooli VTT:n bioinformatiikka-arkkitehtuurin pystyttämisessä, ja se on johtanut biologisen tiedon visualisointitekniikan patenttiin. Väitöstyö on tehty tutkimusprofessori Matej Orešičin alaisuudessa VTT:n kvantitatiivisen biologian ja bioinformatiikan ryhmässä.

Tutkimustyössä kehitettiin biologisen tiedon visualisointityökalu, joka hyödyntää useasta eri lähteestä yhdistettyä biologista mittaustietoa. Lisäksi kehitettiin kaksi verkkoteoreettista menetelmää, joiden hyödyllisyys osoitettiin lääketieteellisin ja bioteknisin sovelluksin.

Merkittävimpänä löydöksenä havaittiin, että mahdollisesti haiman tuhoutumista hapettavalta kuormitukselta estävä aineenvaihduntareaktiopolku oli alisäädelty tyypin 1 diabeteksen varhaisessa vaiheessa laihojen diabeteshiirien mallissa. Löydös on yhteensopiva viimeaikaisten kliinisten tutkimustulosten kanssa.

Verkkobiologiassa käytetään verkkoteoreettisia matemaattisia menetelmiä monimutkaisten biologisten vuorovaikutusten mallintamiseen, mikä on viime vuosina johtanut moniin käytännön sovelluksiin aina sairauksien selventämisestä bioteknologiaan. Menetelmät hyödyntävät valtavaa biologisen tiedon määrää, mikä on seurausta viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtuneesta biologisen tiedon mittausmenetelmien nopeasta kehityksestä. Tietoa ovat tuottaneet tuhannet eri tutkimusryhmät, joten se sijaitsee useissa eri tietokannoissa.

Erno Lindforsin väitöstilaisuus pidetään 4.11.2011 klo 12 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa (E-sali, Otakaari 1, Espoo). Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Kimmo Kaski Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, ja vastaväittäjänä professori Olli Yli-Harja Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Väitös verkossa