Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n kasvibiotekniikan tutkimukselle erinomaiset arvioinnit Suomen Akatemian asiantuntijapaneelilta

27.09.2011


Kansainvälinen asiantuntijapaneeli on arvioinut Suomen Akatemian toimesta kahdentoista suomalaisen kasvibiologian tutkimusyksikön toiminnan. Paneelin mukaan VTT:n kasvibiotekniikan vahvuuden taustalla on erinomainen infrastruktuuri yhdistettynä fokusoituihin tutkimusaiheisiin.

Arviointipaneeli toteaa raportissaan, että Suomen kasvibiologian tutkimus on kokonaisuudessaan korkeatasoista. Tutkimuksen laatu ja tulokset vaihtelevat kuitenkin eri yksiköiden kesken. Arviointi koski neljän yliopiston (Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto) sekä kolmen valtionhallinnon tutkimusorganisaation (MTT, Metla ja VTT) kasvibiotekniikan tutkimusta. Vahvimmiksi paneeli rankkasi Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, MTT:n ja VTT:n tutkimusyksiköt.

Paneeli arvosti VTT:n tutkijoiden asiantuntemusta, tieteellisten julkaisujen korkeaa tasoa sekä VTT:n rakennetta, joka on luonut mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden VTT:n tutkimusryhmien kanssa. Rakenne tukee hyvin myös kansainvälistä yhteistyötä. Paneeli arvosti myös mm. tutkimuksen johtamistaitoja ja kykyä viedä tutkimustyötä eteenpäin uusissa projekteissa entisten päätyttyä.

Arvioinnin varsinaisena kohteena oli noin 20 hengen kasvibiotekniikan tutkimusryhmä, mutta se kohdistuu välillisesti laajemminkin kasveilla tehtävään tutkimukseen VTT:llä.

VTT:n kasvibiotekniikan tutkijat ovat mm. kehittäneet teknologiaa, jolla voidaan tuottaa tehokkaasti haluttuja yhdisteitä, esimerkiksi lääkeaineita, kasvisolujen avulla. Viime aikoina on hyödynnetty myös Solutehdas-osaamiskeskuksen asiantuntemusta bioreaktoritekniikoista ja kasvatettu kasvisoluja myös pilot-mittakaavassa. Lisäksi yksi painopistealue on vuosien ajan ollut kotimaisten marjojen sisältämien aktiivisten yhdisteiden terveysvaikutukset.

Mitä uutta on tulossa? ”Levätutkimusta laajennetaan. Myös mielenkiintoisia teollisuushankkeita on alkamassa”, teknologiapäällikkö Oksman-Caldentey kertoo.

Suomen kasvibiologian tutkimuksen arvioinnin tekivät professorit Dorothea Bartels (University of Bonn), Neil Baker (University of Essex), Thomas Boller (University of Basel), Maarteen Koornneef (Max Planck Institute for Plant Breeding Research), Julio Salinas Centro de Investigaciones Biológicas-CSIC; CIB, CSIC), Alison M. Smith (John Innes Centre) ja Eva Sundberg (SLU, Swedish University of Agricultural Sciences).

Arviointi verkossa