Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Uusia käyttökohteita jo käytössä oleville lääkeaineille eturauhassyövän kasvun estäjinä

08.12.2011


Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä länsimaissa. Vaikka nykyiset lääkehoidot tehoavat aluksi, kasvaimet tulevat usein resistenteiksi, jonka vuoksi eturauhassyövän hoitamiseksi tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Filosofian maisteri Kirsi Ketolan väitöstutkimuksessa selvitettiin 4910 tunnetun lääkeaineen ja pienmolekyylin vaikutuksia eturauhassyöpäsolujen kasvuun sekä tutkittiin lääkeaineiden vaikutusmekanismeja soluviljelykokeissa. Jatkotutkimuksiin valittiin lääkeaineet, jotka estävät eturauhassyöpäsolujen kasvua, mutta eivät tehoa normaaleihin eturauhassoluihin.

Tulokset osoittivat, että monet tutkimuksessa mukana olevista lääkkeistä, joiden on aikaisemmin havaittu estävän eturauhassyöpäsolujen kasvua, olivat yhtä tehokkaita sekä syöpä- että normaalisoluissa. Ketolan tutkimuksessa osoitettiin neljän lääkkeen, aldehydidehydrogenaasi-inhibiittorin disulfiraamin (Antabus), monensiini-antibiootin, sienimyrkky thiramin ja histonideasetylaasi-inhibiittorin tricostatin A:n vaikuttavan eturauhassyöpäsolujen kasvua ehkäisevästi ilman vaikutusta normaalien eturauhassolujen kasvuun.

Disulfiraamin, monensiinin ja monensiinin kanssa rakenteellisesti samankaltaisen yhdisteen salinomysiinin osoitettiin lisäävän mm. oksidatiivista stressiä sekä vähentävän aldehydidehydrogenaasientsyymin aktiivisuutta. Lisäksi havaittiin, että monensiini ja salinomysiini vähensivät testosteronireseptorin toimintaa ja steroidituotantoa, aiheuttivat solujen erilaistumista sekä vähensivät ns. syöpäkantasolujen määrää.

Tutkimuksessa löydettiin jo käytössä oleville lääkeaineille uusia käyttökohteita. Keskeisenä yhteisenä eturauhassyöpäsolujen kasvua estävänä mekanismina kuvattiin solunsisäisen oksidatiivisen stressin lisääntyminen. Uusien mahdollisten lääkeaineiden lisäksi tutkimustyöstä saatiin uutta tietoa eturauhassyövän taustalla olevista molekyylimekanismeista.

Perjantaina 16. joulukuuta 2011 kello 12 esitetään Turun yliopistossa (BioCity, Mauno Koivisto -keskuksen auditorio, Tykistökatu 6) julkisesti tarkastettavaksi filosofian maisteri Kirsi Helena Ketolan väitöskirja ”Chemical Biology Screen for Prostate Cancer Therapeutics”. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Peter Nygren Uppsalan yliopistosta ja kustoksena professori Jyrki Heino.

Filosofian maisteri Kirsi Ketola on valmistunut filosofian maisteriksi 2008 Turun yliopistosta. Hän toimii tutkijana Turun yliopiston ja VTT:n lääkekehityksen biotekniikan laboratoriossa syövän systeemibiologian tutkimusryhmässä. Väitös kuuluu biokemian alaan.

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa


Lisätietoja

Kirsi Ketola
Tutkija
020 722 2849

 

 

Lisätietoja

Kirsi Ketola
Tutkija
020 722 2849