Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: ERG-onkogeeni ja sen signalointi eturauhassyövässä

10.08.2011


VTT:n tutkijan Santosh Guptan väitös ”Functional Study of Oncogenic Transcription Factor ERG and its Signaling in Prostate Cancer” lisää ymmärrystämme ERG-onkogeenin toiminnasta eturauhassyövässä ja saattaa edesauttaa TMPRSS2-ERG-positiivisiin eturauhassyöpiin kohdistuvaa lääkekehitystä. Guptan väitös tarkastettiin Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella 29.7.2011.

TMPRSS2-ERG -fuusiogeeni on yleisin eturauhassyövissä kuvatuista genomisista uudelleenjärjestymisistä. Fuusiogeeni muodostuu TMPRSS2-geenin 5´-alueen ja ERG-onkogeenin yhdistymisestä. TMPRSS2-geeni ilmentyy androgeenien vaikutuksesta eturauhasessa. TMPRSS2-ERG -geenifuusio löytyy noin puolelta eturauhassyöpäpotilailta ja se on aikaisessa vaiheessa tapahtuva syövän syntyä edesauttava muutos.

Aiemmat soluviljelmillä ja eläinmalleilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että ERG-onkogeenin ektooppinen ilmentyminen lisää solujen invaasiota. Kuitenkin ymmärryksemme ERG-geenin toiminnan vaikutuksesta soluissa toimivien signalointireittien säätelyssä on vielä puutteellista.

Tässä väitöstyössä tutkittiin ERG:n ja TMPRSS2:n välistä genomista uudelleenjärjestymistä eturauhassyöpänäytteissä käyttämällä vertailevaa genomista hybridisaatiota (CGH). ERG-onkogeenin toimintaan liittyviä biologisia prosesseja tutkittiin viljellyissä eturauhasen epiteelisoluissa ja verrattiin tuloksia kliinisissä eturauhassyöpänäytteissä näkyviin muutoksiin.

Tulokset geeniekspressioanalyyeista osoittivat WNT-signaloinnin aktivaation ja vähentyneen soluadheesion olevan ERG-positiivisille syöpänäytteille tyypillisiä piirteitä. Kvantitatiivisella käänteistranskriptaasi-PCR:llä ja immunovärjäyksin osoitettiin WNT-signalointiin osallistuvien geenituotteiden, erityisesti frizzled-4 (FZD4) -reseptorin, lisääntyneen ERG-positiivisissa syöpänäytteissä. ERG- ja FZD4-geenien hiljentäminen lisäsi syöpäsolujen tarttumiskykyä aktivoimalla β1-integriinin ja E-kadheriinin ekspressiota VCaP-soluissa.

Tutkimuksessa löytyi uusi inhibiittori, 4-klorometyyli-bentsoyylikloridi, joka vähensi WNT-signalointia ja aiheutti samankaltaisia muutoksia kuin ERG:n tai FZD4:n ilmentymisen esto VCaP-soluissa.


Lisätietoja

Santosh Gupta
Research Scientist
020 722 2863

 

 

Lisätietoja

Santosh Gupta
Research Scientist
020 722 2863