Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Nya fiberbaserade naturprodukter från skogssektorn skonar både miljön och sparar resurser

08.02.2012


VTT öppnar den första forskningsmiljön i industriell skala för skumteknologi

Skumteknologi i nätformering utökar utbudet av naturliga fiberbaserade produkter som är lätta, återvinningsbara och ger betydande besparingar vad gäller produktionskostnaderna. Finländska teknologicentralen VTT inledde nyligen ett utvecklingsprojekt som kommer att resultera i den allra första miljön för skumprocessnätformering i industriell skala, vilket stödjer produktutvecklingen inom skogsindustrin.

Skumprocesstekniken förbättrar egenskaperna hos befintliga förpackningar, papper och kartongprodukter och möjliggör tillverkning av produkter med en hög porositet, ytjämnhet och minimal vikt (t.ex. hygienprodukter, isoleringsmaterial och filter). Tekniken kan också vara lämplig för tryckt elektronik och för produktion av en mängd olika nanocellulosa- och mikrocellulosaapplikationer.

EffTech- och Effnet-programmen vid Forestcluster Ltd lade grunden för utvecklingsarbetet. "Skumprocesstekniken förbrukar avsevärt mindre mängd vatten än konventionell pappers- och kartongtillverkning. Cellulosafiber innehåller en stor mängd luft. Detta gör att vi mer flexibelt kan manipulera egenskaperna hos slutprodukten. Vi kommer också att kunna minska förbrukningen av vatten och energi samtidigt som vi sparar råmaterial. Studier i laboratorieskala inom ramen för Forestcluster-programmen har visat att användningen av råfiber i bästa fall kan minskas med tiotals procentenheter", säger VTT:s teknologichef Janne Poranen.

Nya affärsmöjligheter för skogssektorn

Syftet med KOTVA-projektet, som inleddes i början av året, är att överföra skumprocesstekniken till VTT SUORA forskningsmiljö i Jyväskylä. VTT SUORA är ett pilotprojekt omfattande forskningsmiljö för fiberprocesser, utvecklade i nära samarbete med de företag som deltar i Forestcluster Ltd. Miljön är mindre och funktionellt mer förändringsbar än de pilotprojektanläggningar som används för industriella ändamål, och därmed också mer lämpad för att få fram nya lösningar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.

Det tvååriga KOTVA-projektet har en budget på 2 miljoner euro och stöder skogsbranschens nationella forskningsstrategi. Skogsbranschen har som mål att fördubbla den finländska skogssektorns omsättning fram till år 2030 och att hälften av omsättningen ska genereras av helt nya fiberbaserade produkter.

"Projektet ger konkurrensfördelar åt mellersta Finland genom att stärka den regionala innovations- och kompetensstrukturen. Målet är också att utöka den befintliga kundbasen, utveckla nya affärsmöjligheter för de små och medelstora företagen samt att hitta internationella partners åt företagen i mellersta Finland", säger VTT:s generaldirektör Erkki KM. Leppävuori.

KOTVA kombinerar expertis från VTT och Jyväskylä Universitet inom fiberbaserad produktionsteknik. VTT har huvudansvaret för utvecklingen av skumprocessteknologi. Andra som deltar i projektet är UPM, Stora-Enso, M-real, Metso, Kemira, Omya, Wetend Technologies and Vision Systems samt städerna Jyväskylä, Äänekoski och Jämsä. Projektet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Regional Council of Central Finland med en summa om 917 778 euro. 


Mer information

Janne Poranen
Teknologichef
+358 400 138 711

 

 

Mer information

Janne Poranen
Teknologichef
+358 400 138 711