Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:ltä uutta teknologiaa: datakeskusten energiankulutusta voidaan alentaa yli 20 prosenttia

03.07.2012


Tietotekniikkateollisuus kokonaisuutena aiheuttaa noin kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä, mikä vastaa lentoliikenteen polttoainekulutuksen päästömäärää. Energiaa kuluu paljon muun muassa datakeskuksissa: niissä tarvittava energia muodostaa yli 40 % datakeskusten kustannuksista. FIT4Green-projektissa kehitettiin ratkaisuja, joiden avulla datakeskusten energiankulutusta voidaan vähentää jopa yli 20 prosenttia. Energiatietoisen ohjelmiston avulla saadaan merkittäviä kustannussäästöjä datakeskuksille.

FIT4Green -projektissa etsittiin ratkaisuja energian säästämiseen datakeskuksissa. Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin datakeskuksien hallintajärjestelmän rinnalle asennettava ohjelmisto, joka jakaa kuorman energiatietoisesti datakeskuksen palvelimien kesken ja sammuttaa käyttämättömät laitteet. Teknologian avulla voidaan saavuttaa suora 20 prosentin energiansäästö datakeskusten ICT-järjestelmissä säilyttäen sovitut palveluntasosopimukset (SLA) ja palvelunlaatuvaatimukset (QoS). Myös hiilidioksidipäästöissä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä riippuen datakeskuksen käyttämistä energialähteistä. Suorat energiasäästöt ICT-järjestelmissä tarkoittavat myös merkittäviä lisäsäästöjä esimerkiksi laitteiston vähentyneen jäähdytystarpeen takia.

FIT4Green -ohjelmisto on suunniteltu soveltumaan kaiken tyyppisiin datakeskuksiin. Sitä testattiin ENIn palvelu- ja yritysportaalissa, Jülichin tutkimuskeskuksen teholaskentaklustereissa ja HP:llä pilvipalvelualustalla. VTT:n rooli projektissa keskittyi optimointiin teholaskentaskenaariossa, jossa yksittäisen keskuksen säästöt riippuivat järjestelmän käyttöasteesta. Kahdenkymmenen prosentin tavoite saavutettiin jokaisessa testialustassa, ja joissakin tapauksissa säästöt nousivat jopa 50 prosenttiin. Vertailukohteena säästöille olivat samat järjestelmät ilman energiaoptimointia.

Kaikki projektin 16 julkista tulosraporttia ovat vapaasti saatavilla projektin kotisivuilla http://www.fit4green.eu. FIT4Green -ohjelmisto on julkaistu myös avoimen lähdekoodin ohjelmana.

FIT4Greenin organisoijana toimi GFI Informática ja teknologisena johtajana HP Italy Innovation Centre. Muita yhteistyökumppaneita VTT:n lisäksi olivat Passaun yliopisto, Jülich Supercomputing Centre, Imperial College London, Mannheimin yliopisto, Create-Net, Eni S.p.A. ja Almende BV.

FIT4Green: http://www.fit4green.eu


Lisätietoja

Jyrki Huusko
Erikoistutkija, Tiimipäällikkö
040 525 4698

 

 

Lisätietoja

Jyrki Huusko
Erikoistutkija, Tiimipäällikkö
040 525 4698