Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Kärnreaktorn i Otnäs läggs ned

12.07.2012


VTT har beslutat att lägga ned driften av kärnreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo.  Reaktorn körs ned så snart det är tekniskt och legislativt möjligt.

Reaktorn har använts i 50 år för forskning, undervisning, isotopproduktion och cancerbehandlingar.  Den har under de senaste åren producerat strålbehandlingstjänster för personer som lider av huvud- och halscancer.  Underhållet av reaktorn har i flera år varit en avsevärd ekonomisk belastning för VTT. VTT har föreslagit att de som köper tjänsterna i fortsättningen ska stå för driftskostnaderna för reaktorn. Man har dock inte fått någon ekonomisk förbindelse av utomstående aktörer när det gäller finansieringen och köp av tjänster. 

Produktion av strålbehandlingstjänster hör inte till VTT:s kärnverksamhet och det är inte ekonomiskt möjligt att fortsätta att producera dessa tjänster i nuvarande utsträckning. VTT har inte heller några egna strategiska teknologiska utvecklingsprojekt som skulle förutsätta en fortsatt användning av reaktorn.

Under 2000-talet har reaktorns viktigaste användningsområde varit bor-neutron-strålbehandling (BNTC), speciellt för personer som lider av huvud- och halscancer. Behandlingarna har nu avbrutits eftersom Boneca Oy, som ansvarade för organiseringen av behandlingsverksamheten, gick i konkurs i januari 2012. Boneca Oy ägdes av VTT, HYKS-Instituutti och Sitra. VTT har fört förhandlingar om en fortsättning av driften med flera olika organisationer, men någon lämplig aktör har inte hittats.

Driften av forskningsreaktorn inleddes i Otnäs 1962. Administrativt överfördes forskningsreaktorn från Tekniska högskolan till VTT 1972. Det drifttillstånd som har beviljats VTT och som sträcker sig till år 2023 kan inte överlåtas till andra.


Mer information

Erkki KM Leppävuori
Generaldirektör
+358 20 722 4100

Petri Kalliokoski
Utvecklingsdirektör
+358 20 722 4767

Timo Vanttola
Teknologichef
+358 20 722 5020

Jorma Aurela
Överingenjör, ANM
+358 50 592 2109

 

 

Mer information

Erkki KM Leppävuori
Generaldirektör
+358 20 722 4100

Petri Kalliokoski
Utvecklingsdirektör
+358 20 722 4767

Timo Vanttola
Teknologichef
+358 20 722 5020

Jorma Aurela
Överingenjör, ANM
+358 50 592 2109

Se också