Print Print Sänd länk Bookmark and Share

VTT preciserar sina anvisningar om de anställdas uttalanden enligt justitieombudsmannens riktlinjer

26.01.2012


Riksdagens justitieombudsman har bett Teknologiska forskningscentralen VTT lämna en redogörelse för vilka åtgärder den vidtagit i ett ärende som gäller forskarnas yttrandefrihet senast den 31 januari 2012. Justitieombudsmannens avgörande utgår från att VTT uppdaterar sina anvisningar. Dessutom ska VTT uppge vilka korrigerande åtgärder VTT har vidtagit till följd av kränkningen av yttrandefriheten.

VTT ser allvarligt på justitieombudsmannens anmärkning. Anvisningarna om de anställdas uttalanden kommer att preciseras av en arbetsgrupp, där det finns representanter även från personalen. I anvisningarna kommer man att tillämpa riktlinjerna i justitieombudsmannens beslut och betona att yttrandefriheten är en grundläggande rättighet. Arbetsgruppens förslag behandlas inom VTT:s samarbetsorgan, och avsikten är att anvisningarna tas i bruk senast från och med den 31 maj 2012.

VTT beklagar inskränkningarna i sina forskares yttrandefrihet. Den varning som forskaren tilldelades har blivit upphävd. 

Justitieombudsmannens beslut av den 15 december 2011


Mer information

Matti Karhunen
Direktör, juridiska ärenden
+358 20 7224160

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 7226747

 

 

Mer information

Matti Karhunen
Direktör, juridiska ärenden
+358 20 7224160

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 7226747