Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n vetämässä kansainvälisessä ICT-hankkeessa etsitään ratkaisuja koneiden muodostamiin palveluverkkoihin

28.02.2012


Verkkoon liittyvien, koneiden väliseen kommunikaatioon kykenevien M2M-laitteiden määrä on nopeassa kasvussa. Tällaisten laitteiden yhdistäminen verkkoon ja palveluihin on haastavaa asiantuntijallekin ja kuluttajalle miltei mahdoton tehtävä. VTT koordinoi eurooppalaista ICT-hanketta, jossa keskitytään palveluihin, joita erilaisten elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelinten, sensoreiden, antureiden ja koneiden muodostamissa verkoissa voidaan tarjota.

Hankkeen tavoitteena on soveltaa autonomisia laskenta- ja kommunikaatioparadigmoja siten, että niiden avulla voidaan ratkaista monimutkaisuuden lisääntymisestä aiheutuvia ongelmia M2M (Machine-To-Machine) -verkoissa. Esimerkiksi laite- ja palvelutuotteiden toimintaan saattaminen monimutkaisessa ympäristössä on kuluttajalle hyvin haastavaa, ja tästä syystä tukitoiminnot tulevat yrityksille helposti kalliiksi.

ITEA2:n Autonomic Services in M2M networks (A2Nets)-projektin lähestymistapa on horisontaalinen. Sen mukaisesti pyritään kehittämään M2M-järjestelmien arkkitehtuureja ja standardeja siihen suuntaan, että kukin osajärjestelmä voisi sopia useisiin erilaisiin vertikaalisiin eli yksittäisen toimijan tai toimialan M2M-ratkaisuihin. Projektin tuloksia evaluoidaan telematiikkaan, energiaan ja hyvinvointiin liittyvissä koeympäristöissä.

A2Nets-projekti on 24 eurooppalaisen partnerin konsortion yhteishanke, jolle on myönnetty rahoitusta 23,5 miljoonaa euroa. Rahoittajana on mm. Tekes. Vuoden 2014 keväällä päättyvässä projektissa ovat VTT:n lisäksi Suomesta mukana Polar, Planray, Vibsolas, Tracker ja Meritie. Muut osapuolet ovat Ranskasta, Espanjasta ja Turkista.

ITEA on Euroopan johtava ohjelma ohjelmisto-intensiivisille järjestelmille ja palveluille (www.itea2.orgwww.itea2.org). Tällä hetkellä ohjelmassa toimii yli 140 projektia ja yli 1000 partneria 30 eri maasta.


Lisätietoja

Juhani Latvakoski
Projektipäällikkö, johtava tutkija
020 722 2476

Johanna Kallio
Hallinnollinen koordinaattori, erikoistutkija
020 722 2434

 

 

Lisätietoja

Juhani Latvakoski
Projektipäällikkö, johtava tutkija
020 722 2476

Johanna Kallio
Hallinnollinen koordinaattori, erikoistutkija
020 722 2434