Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Fuusioenergian tuotto lisääntyy plasmaa pyörittämällä

01.11.2012


VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Antti Salmi väittelee perjantaina 9.11.2012 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa E, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa ”Fast ions and momentum transport in JET tokamak plasmas” (suomeksi: Nopeat ionit ja liikemäärän kuljetus JET-tokamakin plasmoissa) tutkitaan nopeiden ionien aiheuttamaa vääntöä ja niiden käyttöä plasman pyörimisominaisuuksien tutkimuksessa JET-tokamakissa.

Kokeet tämän hetken edistyksellisimmissä fuusioplasman magneettiseen koossapitoon perustuvassa koelaitteissa, tokamakeissa, ovat osoittaneet plasman pyörimisellä olevan plasman turbulenssia pienentäviä ja siten fuusiotehoa kasvattavia vaikutuksia. Pyörimiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen sekä pyörimisen numeerinen mallinnuskyky ovat tärkeitä askeleita kohti kaupallista fuusioenergian tuotantoa.

Tässä väitöstyössä tutkitaan nopeiden ionien tuottamaa vääntöä ja kehitetään menetelmiä niiden käyttämiseen työkaluna selvitettäessä kokeellisesti plasman liikemäärän kulkeutumisen ominaisuuksia. Keskeinen osa tutkimusta on myös käytettyjen laskentaohjelmistojen kehitys ja validointi koetuloksia vastaan.

Saadut tulokset ovat yhteneviä JET-tokamakilla tehtyjen kokeellisten mittausten kanssa ja auttavat ymmärtämään plasman pyörimisen taustalla vaikuttavia mekanismeja. Osaa tuloksista on jo voitu hyödyntää rakenteilla olevan seuraavan sukupolven koelaitteen, ITER, valmistelussa.

Väitös verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S10.pdf


Lisätietoja

Antti Salmi
Tutkija
020 722 6396

 

 

Lisätietoja

Antti Salmi
Tutkija
020 722 6396