Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Veneala suuntaa tulevaisuuteen - alan oma innovointimalli valmistumassa

07.02.2012


Open Wave -hankkeessa on kehitteillä avoin innovointimalli venealan kehityksen varmistamiseksi. Mallin toivotaan auttavan venealaa tunnistamaan aiempaa paremmin tulevaisuuden mahdollisuudet ja kääntämän alan kohtaamat uhat mahdollisuuksiksi.

Keskeisenä elementtinä avoimessa innovaatiomallissa ovat teemaryhmät, joissa edelläkävijäkäyttäjät ja yritykset voivat yhdistää voimansa ja keskustella valitun teeman ympärillä sekä alan ongelmista että tulevaisuuden ratkaisuista.

Teemaryhmien työn tuloksena syntyy ratkaisuehdotuksia ja työkaluja alalle. Tulokset voivat olla esimerkiksi konseptointia kilpailumuodossa, tiedon tuottamista tuotteita ja palveluja varten, yhdessä tehtyjä kartoituksia ja tutkimuksia tai tiekarttoja valittuihin päämääriin. Erityisasiantuntemusta ja teknologista osaamista hyödynnetään innovoinnissa tarpeen mukaan.

”Ennakoivan otteen tuominen venealan tuote- ja palvelukehitystyöhön on tärkeää, jotta ollaan valmiustilassa uusien teknologioiden ja ratkaisujen osalta ja mietitään jo etukäteen, milloin ne saadaan venealan käyttöön", Annele Eerola VTT:sta perustelee toimintamallin tarvetta.

Jotta avoin innovointi olisi kehitetyn mallin mukaan mahdollista, tarvitaan laajamittaista pohjatyötä. Open Wave -hankkeessa on tähän mennessä kerätty runsaasti ennakointi- ja käyttäjätietoa sekä tehty tutkimustyötä ja luotu näin pohjaa avoimen innovaation toimintamallille.

”Tärkeintä on tähän mennessä ollut tiedon hankkiminen käyttäjistä ja sen varmistaminen, miten erilaiset asiantuntemukset saadaan saman pöydän ääreen. Erittäin tärkeää on hahmottaa myös, miten erilaiset teknologiat mahdollisesti vaikuttavat tulevaisuudessa. Tavoitteena on tehdä sellainen yhteiskehittelymalli venealalle, esimerkiksi alan keskusliiton alaisuuteen, joka voi jatkua tämän projektin päätyttyäkin”, toteavat Annika Hissa ja Janne Pekkala Muovasta.

Open Wave on Länsi-Suomen Muotoilukeskus Muovan koordinoima ja yhdessä VTT:n kanssa toteuttama hanke. Sen tavoitteeksi asetettiin runsas vuosi sitten tutkia avoimen innovoinnin menetelmiä tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamiseksi veneilyalalla. Toimeksianto piti sisällään käyttäjälähtöisyyden ja muotoilun hyödyntämisen tuotekehityksessä. Hankkeessa on mukana myös venealan yrityksiä sekä Venealan Keskusliitto Finnboat ry.

Hankkeessa on pilotoitu teemaryhmätyötä erityisesti ympäristömyötäisen, vaivattoman ja elämyksellisen veneilyn osalta. Hankkeen loppuraportti valmistuu lokakuun 2012 loppuun mennessä. Loppuraportissaan hanke tulee esittämään näkemyksensä venealan tiekartasta tulevaisuuteen.

Viime vuonna Open Wave järjesti tulevaisuuden veneilyä koskevan suunnittelukilpailun. Kilpailusta löytyy tietoa osoitteesta https://blogs.aalto.fi/visionfutureboating/.  

Open Wave kuuluu Tekesin Vene-ohjelmaan. Se käynnistyi syksyllä 2010 ja päättyy lokakuussa 2012, ja sitä rahoittavat Tekes sekä mukana olevat tutkimuslaitokset ja yritykset.

Hanke esitteli tähän mennessä saavutettuja tuloksia Tekesin Vene-ohjelman tulosseminaarissaan 1.2. Espoon Hanasaaressa. 

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori
Aalto-korkeakoulusäätiön Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova
Johtaja Annika Hissa
Puh. 06 357 6331
annika.hissa(at)aalto.fi

VTT
erikoistutkija Annele Eerola
Puh. 020 722 4247
annele.eerola(at)vtt.fi

Lisätietoja Tekesin Vene-ohjelmasta:

Tekes
ohjelmapäällikkö Matti Evola
Puh. 050 557 7835
matti.evola(at)tekes.fi