Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Tekes har en betydelsefull inverkan på innovationer

17.02.2012


Tekes har finansierat över 60 procent av innovationerna i Finland. I 80 procent av dessa har Tekes roll varit betydelsefull.

En innovation är en ny produkt, tjänst eller ett verksamhetssätt som ger ekonomisk eller samhällelig nytta. Enligt en utredning som VTT gjort har Tekes haft en betydelsefull roll i synnerhet vid uppkomsten av innovationer som har stort nyhetsvärde och som har siktet på den internationella marknaden. Ofta kräver utvecklingsarbetet kring uppkomsten av dylika utmanande innovationer också lång tid.

”Uppkomsten av innovationer i dessa tider är speciellt viktig, för de garanterar Finlands konkurrenskraft och succé också i framtiden", berättar Tekes generaldirektör, Veli-Pekka Saarnivaara.

SfinPact-rapporten baserar sig på Sfinno-databasen som omfattar 5 000 finska innovationer. Sfinno, som VTT ackumulerat, är en unik innovationsdatabas som gör det möjligt att undersöka den finska innovationsverksamheten och -politiken under årtionden. Resultaten baserar sig på ett representativt urval, då nästan tusen aktörer som realiserar innovationer svarade på enkäten.

”Samhällseffekterna och ett transparent sätt att studera dem är centrala delar av Tekes ansvarsfullhet. Det är viktigt att finländarna vet vad Tekes gör och vilket inflytande dess verksamhet har", säger Veli-Pekka Saarnivaara.

Rapporten presenterar innovationsskildringar från spelindustrin till bioetanol

Enligt utredningen har Tekes haft en framstående roll både när det gäller finansieringen och som aktiverare av forsknings- och utvecklingsverksamhet samt som skapare av nätverk mellan universitet, forskningsinstitut och företag. Tekes har haft en viktig roll i utvecklingen av hela branscher, till exempel av spelindustrin och biomaterial som används i hälsovården.

Förutom att rapporten behandlar Tekes olika roller beskriver den också ingående utvecklingen och innovationerna i sju branscher. I den presenteras också många framgångsrika innovationers berättelser. Sådana är bl.a. Rovios Angry Birds, Raisios Benecol, St1:s bioetanol ja Polar Electros armbandsdatorer.

I samband med rapporten publicerade Tekes också sajten Innovation Interstate, som åskådliggör sambandet mellan den finska innovationssfären, samhällsförändringarna och Tekes program från 1980-talet till idag. Sajten har producerats av Flo Apps Oy.

Tekes Review 289/2012: Funder, activator, networker, investor

Innovation Interstate

Mer information

Generaldirektör Veli-Pekka Saarnivaara, Tekes, tfn 010 60 55700
Enhetens direktör Raine Hermans, Tekes, tfn 010 60 55603
fornamn.efternamn@tekes.fi

Specialforskare Juha Oksanen, VTT, tfn 040 742 2439
Forskningskoordinator Torsti Loikkanen, VTT, tfn 040 530 2587
fornamn.efternamn@vtt.fi