Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Båtbranschen beredd inför en ny uppg

21.03.2012


I samarbete med forskningsinstitut och högskolor utvecklade företagen bättre produkter, tjänster och affärsfunktioner

I Tekes precis avslutade Båt-programmet skapades en stor mängd ny forskningsinformation och ur internationellt perspektiv ett unikt samarbete mellan branschens företag och forskarna. Under de senaste åren har båtbranschen stått inför ett genombrott. Konsumenternas ökande krav förutsätter utveckling av nya produkter och tjänster även i en svår marknadssituation.

Insamling av ny forskningsinformation och ett vittomfattande samarbete mellan olika aktörer har haft en betydande roll i Tekes Båt-programmet. Programmet startades år 2007, och dess huvudmål har varit att förnya båtbranschen för att bevara och öka dess konkurrensförmåga i en föränderlig marknadsmiljö.

”Båtbranschen har stigit fram som en viktig finsk bransch för små och medelstora företag-företag, just tack vare en snabb ökning av exporten. De fyra programåren och de uppnådda resultaten bär frukt även efter att programmet har avslutats”, konstaterar verkställande direktören för Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Jouko Huju.

Programmets totala finansiering var 22,2 miljoner euro, av vilket Tekes andel var 11,9 miljoner och den återstående delen har varit företagens och forskningsaktörernas egna satsningar. Båt-programmet har erbjudit såväl finansiering som samarbetsforum för både den privata och den offentliga sektorn.

”Omfattningen av det uppnådda samarbetet mellan båtbranschens företag, forskningsinstituten och högskolorna har varit betydande, även internationellt sett. När uppgångsfasen nu inleds kommer de mest framgångsrika företagen bestå av dem som även under lågkonjukturen har förmått utveckla sina produkter, tjänster och handlingssätt”, fortsätter programmets koordinator Markku Hentinen från VTT Expert Services Oy.

Konkret nytta för företagen

44 företagsprojekt och 31 offentliga forskningsprojekt har ingått i programmet. Bland aktörerna har funnits både nya företag i startfasen och mer erfarna veteraner. Ett bra exempel på företagsverksamhet ända från början är Oceanvolt Ltd, som utvecklar elektriska framdrivningssystem för segelbåtar. Man har redan fått de första kunderna i Centraleuropa.

”Vi bedriver miljövänlig affärsverksamhet. Under programmets gång har vi fått betydelsefullt stöd till vår produktutveckling och inledningen av vår affärsverksamhet”, berättar Oceanvolts verkställande direktör Janne Kjellman.

Även programmets täckning och verkningsfullhet skrivs under verkställande direktören för Bella-Veneet Oy Raimo Sonninen .

”Globala trender som formgivning, energieffektivitet, kostnadseffektivitet och materialval tvingar tillverkarna inom båtbranschen att förnya sig. I Båt-programmet har man uppnått betydelsefull information till nytta för branschen”, betonar Raimo Sonninen.

En redogörelse av resultaten från Tekes Båt-program lämnades vid programmets avslutningsseminarium i Hanaholmen 21.3.2012.

www.tekes.fi/vene

Slutrapport: Båt-programmet 2007-2011

Tekes Båt-programmet sporrade branschens företag att utveckla sina affärsverksamheter och att tillämpa all tillgänglig kompetens. Programmets resultat för konsumenterna är erbjudanden om ännu bättre båtar och tjänster. I programmet finansierades två olika typer av projekt: företagsdrivna och forskningsdrivna.

I Båt-programmet utnyttjades kompetensen hos och samarbete mellan branschföretag, underleverantörer, forskningsinstitut och högskolor. VTT fungerade som koordinator för programmet tillsammans med Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.