Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Mustesuihkutulostuksen jälki riippuu paperin huokoisuudesta

04.05.2012


VTT:n erikoistutkija, TkL Taina Lamminmäki tutki väitöstyössään painopaperin päällystekerroksen rakenteen vaikutusta mustesuihkutulostuksen, eli inkjet-musteen imeytymiseen. Lamminmäen väitös osoittaa, että musteen imeytyminen paperiin ja painojäljen kirkkaus riippuvat paperin pintarakenteen huokoskoosta. Muste imeytyy nopeimmin rakenteisiin, jotka sisältävät sekä nanokokoisia että suuremman kokoluokan huokosia. Lamminmäki väittelee Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa, puunjalostustekniikan laitoksella 4. toukokuuta kello 12.00.

Vaikka mustesuihkutulostuksessa pyritään hyvään painojälkeen tulostusasetuksia säätämällä, on hyvä jälki riippuvainen myös käytetystä paperista ja siitä, miten hyvin tulostimen käyttämä väri soveltuu käytetyn paperin kanssa yhteen. Yleensä korkealaatuinen inkjet-painojälki saavutetaan vain kalliilla, erikoislaatuisilla papereilla, joihin väri imeytyy nopeasti, jopa millisekunneissa. Musteen jäädessä tätä pidemmäksi ajaksi paperin pinnalle eri värit pääsevät sekoittumaan keskenään ja painojäljestä tulee tuhruinen.

Paperin sopivan huokoinen pintarakenne takaa värin optimaalisen imeytymisnopeuden. Huokoisuus syntyy paperin pintaan lisättävällä päällystekerroksella, jonka ansiosta itse paperi voi toimia yhtenä huokoisena kerroksena ja päällystekerros puolestaan pienempiä huokosia tarjoavana kerroksena. Näin kokonaisrakenteessa eri kerrokset imevät eri nopeuksilla väriä, jonka varastoitumiseen on riittävästi tilaa siihen asti kunnes se haihtuu tai kuivataan pois.

Taina Lamminmäen tutkimus käsitteli myös päällysteessä olevan sideaineen roolia värin asettumisessa sekä pinnan varauksen merkitystä lopullisessa painojäljen laadun muodostumisessa. Tuloksia voidaan hyödyntää yleisellä tasolla selvitettäessä sitä, miten vesipohjainen liuos kulkee huokoisessa materiaalissa, sekä erityisesti päällystetyn inkjet-paperin kehitystyössä optimaalisen värin asettumisnopeuden löytämiseksi.

Lamminmäen väitöskirja The comparative dynamics of bulk liquid flow and interpolymer diffusion during inkjet ink imbibition in porous coating structures tarkastetaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa, puunjalostustekniikan laitoksella (Auditorio, Tekniikantie 3, Espoo) 4. toukokuuta kello 12.00. Vastaväittäjänä toimii professori Göran Ström (Innventia AB, Ruotsi) ja valvojana professori Patrick Gane Aalto-yliopiston kemiantekniikan korkeakoulusta, puunjalostustekniikan laitokselta.

Lamminmäen väitöskirja on luettavissa verkossa sekä nähtävillä korkeakoulun ilmoitustaululla (Kemistintie 1, Espoo) ja laitoksella, jossa väitös on tehty.


Lisätietoja

Taina Lamminmäki
Erikoistutkija
040 5781479

 

 

Lisätietoja

Taina Lamminmäki
Erikoistutkija
040 5781479