Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT Turussa 10 vuotta

10.05.2012


Syövän hoitoon uusia lääkekehityskohteita ja diagnostisia menetelmiä

VTT, Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Åbo Akademi allekirjoittivat vuonna 2002 yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena oli käynnistää uusi tutkimusyksikkö lääkekehityksen alalla. Turussa on vuosien kuluessa tehty yhteistyötä muun muassa bioinformatiikan, mikrosirututkimuksen, solukuvantamisen ja diagnostiikan alueilla. Tutkimus kohdistuu rinta- ja eturauhassyövän syntymekanismien tutkimiseen, mutta suunnitelmissa on laajentaa tutkimusta myös muihin syöpätyyppeihin.

Yhteistyökumppaneiden tavoitteena vuonna 2002 oli genomitiedon hyödyntäminen syövän syntymekanismien tutkimuksessa sekä uusien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämisessä tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin.

”VTT:n investoinnit Turkuun ovat lisänneet osapuolten tutkimuslaitteistoja ja kustannustehokkuutta yhteiskäytön kautta”, toteaa VTT:n johtava erikoistutkija Harri Siitari. ”Lisäksi olemme perustaneet myös yhteisprofessuureja”.

Lääketieteellisen biotekniikan tutkimusta on tehty vuosien aikana useissa EU:n, Tekesin ja Suomen Akatemian projekteissa, tutkimuksen huippuyksiköissä sekä opinnäytetöiden laadinnassa ja ohjauksessa. Kymmenen vuoden kuluessa on julkaistu 16 väitöskirjaa, 20 muuta opinnäytetyötä ja 300 kansainvälistä julkaisua.

VTT:n Lääketieteellinen biotekniikka Turussa on solminut merkittäviä yhteistyösopimuksia kansainvälisten suurten lääkealan yritysten kanssa. Vuonna 2007 tehtiin monivuotinen yhteistyösopimus Bayer Healthcaren kanssa ja vuoden 2008 alussa tehtiin sopimus Roche Diagnostics GmbH:n kanssa. Molemmat sopimukset koskivat syöpälääkkeiden kehittämistä.

”Olemme myös tehneet yhteistyötä suomalaisten lääkeyritysten kanssa, mutta odotamme lisää kansainvälisiä sopimuksia”, kertoo Harri Siitari.

Yhtenä VTT:n strategisena tavoitteena on vauhdittaa myös uusien yritysten syntymistä. Keksintöjä on tehty yli 50.

Erityisesti syövän syntymekanismeihin ja lääketieteen kehitykseen perehtynyt VTT on edistänyt viime vuosina voimakkaasti Turun biostrategian toteutusta. Turun kaupungin ja VTT:n perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tulee nyt kuluneeksi kymmenen vuotta. Vuosien aikana on vuokrattu myös lisätilaa PharmaCitystä, jossa työskentelee jo 70 henkilöä, kun alun perin tavoitteeksi asetettiin noin 30 henkilön määrä. Liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa.

EU on ollut tutkimuksen tärkein rahoittaja, ja VTT onkin kasvanut Turussa erityisesti EU-projektien voimin. Osallistumalla EU:n tutkimusohjelmien hakukierroksiin saadaan Turkuun vuosittain 1,5 - 2 miljoonaa euroa EU:n projektirahoitusta: professori Johanna Ivaska sai esimerkiksi hiljattain ERC:n myöntämän 1,5 miljoonan euron apurahan. Lisäksi VTT työllistää monia ulkomaisia tutkijoita.


Lisätietoja

Richard Fagerström
Teknologiapäällikkö, VTT
020 722 4472

Harri Siitari
Johtava erikoistutkija, VTT
020 722 2832

 

 

Lisätietoja

Richard Fagerström
Teknologiapäällikkö, VTT
020 722 4472

Harri Siitari
Johtava erikoistutkija, VTT
020 722 2832