Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Tehokkaampaa paperinvalmistusta paperimassaa muokkaamalla

13.12.2012


FM Antti Oksasen soveltavan fysiikan väitöskirja ”Improving the material efficiency of furnishes in papermaking by stratification and chemical modifications” (Paperinvalmistuksen raaka-ainetehokkuuden parantaminen massalietteen kerrostamisella ja kemiallisilla muokkauksilla) tarkastetaan 14.12. Jyväskylän yliopistossa

Oksanen selvitti kuidun pintakemian muokkauksen ja paperin paksuussuuntaisen rakenteen vaikutuksia paperinvalmistuksen materiaalitehokkuuteen, joiden tutkimisessa hän hyödynsi massojen entsyymikäsittelyjä, kemikaalien sumutusta paperirataan sekä paperimassojen kerrostamista. Monen tekijän löydettiin parantavan paperinvalmistuksen materiaalitehokkuutta.

Kohdennetuilla massan entsyymikäsittelyillä voitiin parantaa vedenpoistoa paperiradasta läpi koko paperikoneen, kun taas paperirataan tehtävillä kemikaalisumutuksilla ja massoja kerrostamalla pystyttiin parantamaan paperikoneen ajettavuutta (märän radan lujuutta) ja lopputuotteen ominaisuuksia.

Näiden tekniikoiden hyödyntäminen voi mahdollistaa säästöjä raaka-ainekulutuksessa (paperin painon alentaminen), raaka-ainekustannuksessa (täyteaineosuuden kasvattaminen paperissa) sekä tuotantotehokkuudessa (vähemmän esim. ratakatkoja). Tuloksia voidaan hyödyntää sellutehtaalla kuidun pintakemian optimoinnissa ja vedenpoisto- sekä sitoutumiskykyominaisuuksien parantamisessa.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa: Department of Physics, University of Jyväskylä Research report No. 11, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, 2012, 60 s., ISBN 978-951-39-4993-8, ISSN 0075-465X.

Väitös verkossa: http://www.jyu.fi/static/fysiikka/vaitoskirjat/2012/Oksanen-Antti-2012

Materiaalitehokkuus


Lisätietoja

Antti Oksanen
Erikoistutkija
020 722 2708

 

 

Lisätietoja

Antti Oksanen
Erikoistutkija
020 722 2708