Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Apuväline sovellusten suunnitteluun

13.12.2012


Diplomi-insinööri Jari Krekun väitöskirja ”Early-phase performance evaluation of computer systems using workload models and SystemC” (Tietokonejärjestelmien varhaisen vaiheen suorituskykyevaluointi käyttäen työkuormamalleja ja SystemC:tä) tarkastetaan 14.12. Oulun yliopistossa.

Väitöstyössä on kehitetty uusi kuormamallipohjainen menetelmä tietokonejärjestelmien suorituskyvyn arviointiin varhaisessa suunnitteluvaiheessa, kun sovelluksia tai suoritusalustaa ei ole vielä käytettävissä.

Työssä kehitettyä menetelmää on sovellettu useiden sulautettujen tietokonejärjestelmien ja myös työasematietokoneiden suorituskyvyn arviointiin erityyppisillä sovelluksilla. Lisäksi menetelmää apuna käyttäen on suunniteltu uusia, kompleksisia suoritusalustoja ja arvioitu niiden suorituskykyä rinnakkaisilla telekommunikaatio- ja kuvanpakkaussovelluksilla.

Väitös verkossa: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514299902/isbn9789514299902.pdf


Lisätietoja

Jari Kreku
Erikoistutkija
020 722 2148

 

 

Lisätietoja

Jari Kreku
Erikoistutkija
020 722 2148