Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Kognitiiviset radiotekniikat tehostamaan taajuuksien käyttöä

14.11.2012


VTT:n erikoistutkija, tekniikan lisensiaatti Marja Matinmikko on tutkinut väitöskirjassaan kognitiivisia radiotekniikoita, jotka voivat parantaa radiotaajuuksien nykyistä käyttöastetta mahdollistamalla entistä tehokkaamman taajuuksien yhteiskäytön eri järjestelmien välillä.

Tietoliikennetekniikan alan väitös ”Spectrum sharing using cognitive radio system capabilities: Methods to obtain and exploit knowledge of spectrum availability” tarkastetaan Oulun yliopistossa 23.11.2012 klo 12.

Langattomien tiedonsiirtolaitteiden lukumäärän ja tiedonsiirtonopeuksien kasvu johtaa nykyistä suurempiin taajuustarpeisiin, joiden täyttäminen on vaikeaa taajuuksien rajallisen saatavuuden vuoksi. Varsinkin matkaviestintäjärjestelmien taajuustarpeiden odotetaan kasvavan merkittävästi. Kognitiiviset radiotekniikat tehostavat eri järjestelmien välistä taajuuksien yhteiskäyttöä hyödyntämällä tilapäisesti vapaina olevia taajuuksia häiritsemättä taajuuden varsinaista käyttöä. Kognitiiviset radiotekniikat mahdollistavat siten taajuusresurssien tehokkaamman käytön ottamalla uusiokäyttöön taajuuksia, joiden käyttö nykymenetelmillä on alhaista.

Väitöskirjatyössä on tutkittu menetelmiä, joilla voidaan selvittää ja hyödyntää tietoa taajuuksien nykykäytön tilasta ja saatavuudesta uusiokäyttöön. Tutkimus esittelee uutta tietoa paikan vaikutuksesta taajuuksien mitattuun käyttöasteeseen osoittaen, että käyttöaste vaihtelee huomattavasti eri mittauspaikoissa.

Työssä on tutkittu useita menetelmiä taajuuksien käytön tilan selvittämiseen, kuten kontrollikanavia, tietokantoja ja taajuuksien sensorointitekniikoita. Tuloksena esitetään yleinen viitekehys taajuuksien käytön tilan selvittämiseen, missä menetelmä valitaan taajuuskaistakohtaisesti riippuen kyseisen taajuusalueen käyttötavan ja taajuuksien sääntelyn aiheuttamista vaatimuksista.

Työssä on tutkittu tarkemmin taajuuksien sensorointitekniikoiden suorituskykyä sekä tutkittu monesta paikasta kerättyjen mittaustulosten yhdistämismenetelmiä. Työn tuloksena esitellään ensimmäinen sääntöpohjainen päätöksentekomenetelmä taajuuksien sensorointitekniikoiden valintaan. Lisäksi työssä esitetään keskitetty ja hajautettu kanavien jakomenetelmä vapaiden taajuuksien hyödyntämiseen ja jakamiseen eri käyttäjien kesken.

Väitöskirjassa kehitetty yleinen lähestymistapa taajuuksien saatavuuden selvittämiseen on sovellettavissa useille eri taajuusalueille ja langattomille järjestelmille. Työn tuloksia ja periaatteita voidaan hyödyntää erityisesti tulevaisuuden matkaviestintäjärjestelmien kehityksessä tuomalla niihin kognitiivisia radiotekniikoita vastauksena kasvaviin tiedonsiirtotarpeisiin.

Väitös verkossa. http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S20.pdf


Lisätietoja

Marja Matinmikko
Erikoistutkija
020 722 2485

 

 

Lisätietoja

Marja Matinmikko
Erikoistutkija
020 722 2485