Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Toisen sukupolven biopolttoaineet askeleen lähempänä

19.11.2012


Anikó Várnai, M.Sc. in Bioengineering, väitteli aiheesta "Improving enzymatic conversion of lignocellulose to platform sugars" Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 9.11. 

Anikó Várnain väitöskirjan ”Lignoselluloosapitoisten raaka-aineiden entsymaattisen hydrolyysin parantaminen” tulokset auttavat nopeuttamaan uusien raaka-aineiden käyttöönottoa sekä vähentämään liikennepolttoaineiden ympäristökuormitusta.

Anikó Várnai tutki väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikeuttavat lignoselluloosan hiilihydraattien hajottamista sokereiksi. Tällaisia ovat sekä raaka-aineiden rakenteelliset rajoitteet sekä käytettyjen entsyymivalmisteiden koostumus ja toiminta.

Fossiilisten raaka-aineiden vähittäinen loppuminen ja epävarma saatavuus sekä niiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat kasvattaneet tarvetta korvata erityisesti liikenteen fossiilisia polttoaineita uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla biopolttoaineilla.

Toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineiden hyödyntämiseksi tarvitaan kuitenkin uutta osaamista. Toisen sukupolven biopolttoaineiden raaka-aineita ovat esimerkiksi puu sekä maa- ja metsäteollisuuden sivutuotteet ja jätteet sekä yhdyskuntajätteet. Verrattuna nykyisin käytössä oleviin raaka-aineisiin, nämä sisältävät pääosin vaikeasti ”sulavia” hiilihydraatteja eli selluloosaa ja hemiselluloosaa sekä ligniiniä. Näiden lignoselluloosapohjaisten raaka-aineiden hyödyntäminen edellyttääkin uusien menetelmien ja prosessien kehittämistä.

Raaka-aineina Várnai tutki sekä malliaineita että todellisia raaka-aineita, kuten havupuuta ja olkia. Hydrolyysiä rajoittavien rakenteellisten tekijöiden selvittämiseksi reaktioissa käytettiin puhtaita entsyymejä, joiden avulla voitiin seurata tarkkaan eri hiilihydraattien hydrolysoitumista. Ligniini sitoo entsyymejä ja estää niiden uudelleenkäyttöä. Optimoiduissa olosuhteissa oli mahdollista saavuttaa rakenteellisesti tehokkaampien entsyymien avulla merkittäviä parannuksia hydrolyysiprosessiin.

Vastaväittäjänä oli professori Jack Saddler (University of British Columbia, Kanada) ja kustoksena professori Annele Hatakka.

Väitös verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S17.pdf


Lisätietoja

Aniko Varnai
Tutkija
020 722 4390

 

 

Lisätietoja

Aniko Varnai
Tutkija
020 722 4390