Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Esseitä kulttuurivaikutusten johtamisesta monikansallisissa projekteissa

19.11.2012


DI (väit.) Johanna Kuusisto väitteli 26.10. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kulttuurierojen vaikutuksista: Esseitä kulttuurivaikutusten johtamisesta monikansallisissa projekteissa.

Nykyinen ymmärryksemme kulttuurierojen vaikutuksista johtaa siihen, että projekteissa jää tärkeä erilaisuudesta nouseva innovaatiopotentiaali hyödyntämättä.

Johanna Kuusiston väitöstutkimuksen mukaan tämä johtuu käytännön syistä, kuten esimerkiksi tiukoista projektiaikatauluista.

Tämänhetkinen käsitys kulttuureista ei riittävästi selitä kulttuurierojen vaikutuksia käytännön projektitoiminnassa. Kansallisilla kulttuurieroilla tarkoitetaankin usein vain tiettyyn kansallisvaltioon tiiviisti liittyviä poliittisia ja oikeudellisia järjestelmiä.

Lukuisat tekijät vaikuttavat projekteihin

Tulosten mukaan yritysten pitäisi huomioida myös poliittiset ja oikeudelliset järjestelmät monikulttuurisessa projektitoiminnassa. Lisäksi toimialojen, ammattikuntien ja organisaatioiden omat kulttuuriset erityispiirteet vaikuttavat projekteihin.

Nämä ulkoisten toimintaympäristöjen erot vaikeuttavat usealla toimialalla toimivan yrityksen sisäisten toimintojen yhdenmukaistamista. Ne vievät myös huomion ulkoisista haasteista yrityksen sisäiseen organisoitumiseen. Kulttuurierojen moninaisuus vaikeuttaa yrityksen yhdenmukaista projektijohtamista ja yksittäisten projektien johtamista.

Kulttuurierojen vaikutukset haasteista mahdollisuuksiksi

Kuusiston tutkimus paljastaa, kuinka yksittäiset suomalaiset projektipäälliköt ovat ”navigoineet” monikulttuurisissa projekteissa. Tulosten mukaan kulttuurierot aiheuttavat pääasiassa haasteita ja kielteisiä vaikutuksia projektien etenemiseen erityisesti organisaatiotasolla. Sen sijaan yksittäinen projektipäällikkö löytää erilaisuudesta myös mahdollisuuksia.

Tutkimuksen mukaan monikulttuuristen projektien haasteiden ratkaisu liittyy asiayhteyteen. Siten projektipäällikön on osattava muuttaa lähestymistapaansa aina tilanteen vaatimalla tavalla.

Kuusiston organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja, Essays on managing cultural impacts in multinational projects, tarkistettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 26.10. Vastaväittäjänä toimivat Prof. Dr. Patricia Wolf (Lucerne University of Applied Sciences and Arts) ja kustoksena professori Risto Tainio.

Väitöskirja verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S12.pdf


Lisätietoja

Johanna Kuusisto
Asiakaspäällikkö
020 722 6299

 

 

Lisätietoja

Johanna Kuusisto
Asiakaspäällikkö
020 722 6299