Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Sähkösaostus on lupaava vaihtoehto raakavesien ja jätevesien puhdistamiseen

19.11.2012


Filosofian maisteri (väit.) Mikko Vepsäläisen ympäristötekniikan alaan kuuluva väitöskirja ”Teollisuuden vesien ja jätevesien käsittely sähkösaostuksella” (Electrocoagulation in the treatment of industrial waters and wastewaters) tarkastettiin 2.11. Lappeenrannan teknisessä yliopistossa.

Vepsäläinen tutki väitöskirjatyössään teollisuuden raakavesien ja jätevesien puhdistamista sähkösaostuksella.

Tutkimuksen mukaan menetelmä poistaa tehokkaasti raakaveden värillisiä humusyhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa laatuongelmia ja saostumia teollisissa prosesseissa sekä muodostavat syöpää aiheuttavia orgaanisia klooriyhdisteitä juomavettä valmistettaessa. Menetelmällä voidaan myös poistaa jätevesistä voimakkaasti haisevia sulfideja ja myrkyllisiä yhdisteitä, kuten metalleja ja hartsihappoja.

Sähkösaostuksessa metalli-ionit vapautuvat laitteiston elektrodeilta ja muodostavat vedessä yhdisteitä, joiden vaikutuksesta epäpuhtaudet muodostavat suurempia saostumia. Prosessin sivureaktioiden vaikutuksesta saostumat erottuvat veden pinnalle, josta ne voidaan poistaa. Sähkösaostuksella voidaan saavuttaa samanaikaisesti matala orgaanisen aineen ja jäännösalumiinin pitoisuus, minkä vuoksi se soveltuu erityisen hyvin teollisuuden raakaveden ja juomaveden valmistukseen.

Tutkimuksessa selvitettiin käsittelyparametrien – virrantiheyden, veden pH:n, sähkömäärän per tilavuus, lämpötilan ja laitteiston rakenteen – vaikutusta käsittelyn tehokkuuteen. Tutkimuksen mukaan erityisesti alumiinielektrodit olivat tehokkaita epäpuhtauksien poistamisessa. Useat käsittelyparametrit vaikuttivat alumiinielektrodien liukenemisnopeuteen. Käsittelyn alku- ja loppu-pH:lla oli erityinen merkitys, sillä ne vaikuttivat liukenemisnopeuden lisäksi myös metalliyhdisteiden ja likapartikkeleiden varaukseen. Jatkotutkimuksissa on selvitettävä ja vertailtava prosessin rakennus- ja käyttökustannuksia muihin vedenkäsittelyprosesseihin.

Vastaväittäjänä toimi professori Raimo Alén Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Mika Sillanpää Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitös verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S19.pdf


Lisätietoja

Mikko Vepsäläinen
Erikoistutkija
020 722 6766

 

 

Lisätietoja

Mikko Vepsäläinen
Erikoistutkija
020 722 6766