Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Uusi erotusmenetelmä suoraketjuisten happojen määrittämiseksi

19.11.2012


Filosofian lisensiaatti (väit.) Stella Rovion prosessi- ja ympäristöanalytiikan alaan kuuluva väitöskirja "Application of capillary electrophoretic methods for determining carbohydrates and aliphatic carboxylic acids formed during wood processing " (Kapillaarielektroforeettisten erotusmenetelmien soveltaminen puun prosessoinnissa syntyvien sokerien ja alifaattisten karboksyylihappojen määrityksessä) tarkastettiin 14.11. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Rovio kuvaa väitöskirjatyössään sähkön käytön hyödynnettävyyttä, kun erotellaan elektroforeettisesti kahden tyyppisiä yhdisteryhmiä, sokeri- ja happoyhdisteitä, silikalasista valmistetussa mikrokapillaarissa. Sokerit ja hapot (alifaattiset karboksyylihapot) on tutkimukseen saatu puusta ja ligniinistä, kun puuperäinen aines oli käsitelty lipeällä.

Väitöstyössä on kehitetty uuden tyyppinen on-line –sähköreaktioon ja kapillaarielektroforeesiin perustuva erotusmenetelmä sokerianalytiikkaan.

Alifaattisten karboksyylihappojen määrittämiseksi on kehitetty myös uusi kapillaarielektroforeettinen erotusmenetelmä, jossa on-line -reaktioita ei toivota esiintyvän.

Vastaväittäjänä toimivat FT, dosentti Vesa Virtanen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimi professori Heli Sirén Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S21.pdf


Lisätietoja

Stella Rovio
Tutkija
020 722 5677

 

 

Lisätietoja

Stella Rovio
Tutkija
020 722 5677