Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Kemiallinen mikrobien hallinta aiheuttaa vaihteluita ja häiriöitä paperinvalmistuksessa

18.01.2012


VTT:n asiakaspäällikkö, diplomi-insinööri Jani Kiuru on tutkinut väitöstyössään mikrobiologisen aktiivisuuden, biosidien käytön ja valmistuksen sekä kemiallisten vaihteluiden välisiä vuorovaikutuksia paperinvalmistuksessa. Näiden vuorovaikutusten seuraaminen ja ymmärtäminen mahdollistavat tehokkaamman prosessikemikaalien annostelun, jolloin pystytään esimerkiksi vähentämään kemikaalien aiheuttamia haittoja prosessille ja optimoimaan kemikaalien kulutusta ja annostelutapaa. Kiuru väittelee Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun puunjalostustekniikan laitoksella 20.1.2012 klo 12.

Paperinvalmistuksessa käytettävät kemialliset menetelmät (biosidit) mikrobien hallintaan kehittyvät jatkuvasti. Uusimpien kaupallisten menetelmien vuorovaikutuksia prosesseissa ja biosidien mahdollisia haittavaikutuksia ei kuitenkaan ole raportoitu. Biosidit ovat pääosin suoloja, jolloin vaikutukset esim. johtokyvyn, hapetuspotentiaalin tai pH:n muutosten kautta ovat todennäköisiä. Tässä väitöstyössä keskityttiin hapettaviin biosidijärjestelmiin.

Kiuru demonstroi tutkimuksessaan kaupallisten biosidijärjestelmien vuorovaikutuksia paperinvalmistuksessa. Haitallisina ilmiöinä havaittiin mm. biosidien aiheuttamat kemialliset vaihtelut ja näistä johtuvat häiriöt, kuten lopputuoteviat ja ajettavuusongelmat. Väitöstyö sisälsi myös uusien mittaus- ja biosidin valmistusmenetelmien soveltamista paperinvalmistusprosessiin, sekä näiden menetelmien arviointia mikrobiologisen tilan ja biosidiannostelun mittaamiseen ja hallintaan.

Kiuru esittelee väitöstyössään uuden biosidikonseptin, jolla voidaan vähentää mikrobiologisia ja biosidilähtöisiä ongelmia. Tulokset demonstroivat, kuinka biosidien sähkökemiallisella on-site tuotannolla voidaan vähentää kemiallisia vaihteluita ja parantaa biosiditehokkuutta verrattuna nykyisiin menetelmiin. Väitöstyössä kehitetyt biosidikonseptit mahdollistavat kustannustehokkaamman, ympäristöystävällisemmän, riskittömämmän ja prosessin kannalta vähemmän häiriöitä aiheuttavan tavan hallita mikrobien kasvua ja kasvun aiheuttamia ongelmia vesiprosesseissa.

Mittauspalvelun ja mittalaitepuolen näkökulmasta tuloksia voidaan hyödyntää lähes kaikissa vesiprosesseissa (ml. paperinvalmistus, jätevedet, vedenpuhdistus, biojalostamot). Tutkimuksen pohjalta luotua osaamista ja laitekantaa pystyvät hyödyntämään niin tuotantoyksiköt, niiden alihankkijat (esim. laite- ja kemikaalitoimittaja) kuin erilaiset itsenäiset tutkimus- ja konsulttitoimijatkin.

Kiurun väitöskirja ‘Interactions of Chemical Variations and Biocide Performance at Paper Machines’ tarkastetaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun puunjalostustekniikan laitoksella (Auditorio, Tekniikantie 3, Espoo) 20.1.2012 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Angeles Blanco, (Universidad Complutense de Madrid, Espanja) ja valvojana professori Tapani Vuorinen (Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, puunjalostustekniikan laitos).


Lisätietoja

Jani Kiuru
Asiakaspäällikkö
020 722 7440

 

 

Lisätietoja

Jani Kiuru
Asiakaspäällikkö
020 722 7440