Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös ohjelmistotekniikan alalta

21.11.2012


DI Mari Ervastin väitöskirja “Value in Experience - Design and Evaluation Framework Based on Case Studies of Novel Mobile Services” tarkastetaan 23.11.2012 Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Saavuttaakseen kilpailuetua on yritysten ymmärrettävä ja tunnistettava mikä nykypäivän vaativaa kuluttajaa motivoi käyttämään palvelua. Yritys ei pärjää myymällä pelkkiä tuotteita tai palveluita - kilpailuetua on vaikea saavuttaa, ellei tuota asiakkaalleen myös arvoa.

Ihmisten arvoja on tutkittu psykologiassa ja markkinoinnissa laajalti, ja viime aikoina yhä enemmän myös ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (HCI) tutkimuksissa. ”Arvo”-käsitettä ei ole kuitenkaan kyetty määrittelemään selkeästi, ja tutkijoilla on siitä näkemyseroja. Viime vuosikymmenen aikana käyttäjäkokemus on saanut paljon huomiota HCl-tutkimuksissa. Huolimatta siitä, että käyttäjäkokemukset ovat koetun arvon perusta, puutteena on ollut, että käyttökokemuksen ja arvon välistä suhdetta on tutkittu vain vähän.

Mari Ervastin väitöskirjan tavoitteena on ymmärtää ja selventää käyttäjäkokemuksen ja koetun arvon yhteyttä, sekä selvittää käyttäjien keskeisimmät arvot erityyppisissä palvelukonteksteissa. Muodostamme arvojemme avulla tiettyjä odotuksia ja tavoitteita käyttäjäkokemukselle, ja käytämme arvojamme kriteereinä käyttäjäkokemuksemme arviointiin. Syvällisen ymmärryksen saavuttaminen käyttäjistä auttaa suunnittelemaan ja onnistuneesti kohdentamaan parempia mobiilipalveluja eri kohdekäyttäjäryhmille.

Mari Ervastin väitös: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S18.pdf


Lisätietoja

Mari Ervasti
Tutkija
020 722 2398

 

 

Lisätietoja

Mari Ervasti
Tutkija
020 722 2398