Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uutiset

VTT viestittää jatkuvasti niin perus- kuin soveltavaan tutkimustoimintaansa liittyvistä, yritysmaailmaa ja
yhteiskuntaa palvelevista tuloksistaan.


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739


17.12.2009

Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT sijoittaa yhden tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyksikkönsä Suomeen. Päätös vahvistaa Suomen asemaa EU:n tietotekniikkatutkimuksessa ja mahdollistaa uusien eurooppalaisesti merkittävien tutkimushankkeiden käynnistämisen.
Lue lisää...17.12.2009 - Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen

15.12.2009 - VTT:n koordinoimana kehitettiin teknologioita elämysten mobiiliin jakamiseen

14.12.2009 - VTT:ltä nopea ja tarkka menetelmä tietoliikenteen automaattiseen tunnistamiseen

10.12.2009 - Teknologiaa ja terapiaa yhdistämällä eroon stressioireista

08.12.2009 - Asiakkaat arvioivat: VTT:llä vahva rooli uuden teknologian käyttöönotossa

03.12.2009 - VTT selvitti painetun oppimateriaalin tulevaisuuden näkymiä

30.11.2009 - VTT kehitti uusia ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintaan

25.11.2009 - Uutta kaiutinteknologiaa VTT:ltä

17.11.2009 - VTT:n ja Hosokawa-Alpine AG:n yhteistyön avulla aiempaa taloudellisempia viljojen fraktiointiprosesseja

17.11.2009 - Enemmän kuitua kaurasta VTT:n uudella menetelmällä

11.11.2009 - Asuntorakentamisen pohja sivuutettu

11.11.2009 - VTT:n koordinoima NFC-projekti voitti kultaa ITEA-kilpailussa

09.11.2009 - Ruokohelven viljelyä edistetään Keski-Suomessa

09.11.2009 - VTT siirtyy vuoden 2010 alusta Group-rakenteeseen

05.11.2009 - Verkostojen dynaamisuus - kyky uusiutua ja kehittyä - mahdollistaa menestymisen

04.11.2009 - VTT verkottaa ja kiihdyttää liikennesektorin energiatutkimusta

28.10.2009 - VTT: 20 - 30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä toteutettavissa hiilidioksidin varastoimisella

26.10.2009 - Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää riskinottokykyä

22.10.2009 - VTT: avoin modulaarinen päätearkkitehtuuri NoTA luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia

22.10.2009 - IBM, VTT ja Nokia kehittävät uutta virtuaaliteknologiaa

14.10.2009 - TTY ja VTT kehittävät teknologiaa sähkönjakelun suurhäiriöistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi

07.10.2009 - VTT kehitti yhteistyökumppaneineen tehokkaan varoitusjärjestelmän uhkatilanteiden hallintaan

07.10.2009 - VTT: Korkean teknologian turvallisuustuotteiden kysynnän kasvu yleistä talouskehitystä nopeampaa

05.10.2009 - Innovatiivisten yritysten menestyksen salaisuus selville

28.09.2009 - VTT: Happipoltolla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä

24.09.2009 - VTT selvittää Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet

23.09.2009 - VTT: Tulevaisuuden saha tuottaa erikoistuotteita mittaustekniikan ja ohjausjärjestelmien avulla

15.09.2009 - Biojalostamon avulla eroon jätevuorista?

14.09.2009 - Talotekniikan helppokäyttöisyys edistää tyytyväisyyttä ja vähentää energiankulutusta

09.09.2009 - Painetusta älystä uutta liiketoimintaa Espanjan Navarran alueen teollisuudelle

08.09.2009 - VTT: Tulevaisuudessa yritysten siirryttävä yhä enemmän tuotteiden valmistuksesta palvelukokonaisuuksien tuottamiseen

04.09.2009 - Yrityskauppa on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan

03.09.2009 - Mascoma kehittää uutta biopolttoaineiden valmistusteknologiaa VTT:n kanssa

02.09.2009 - VTT:ltä uudet menetelmät paloturvallisten laivojen suunnitteluun

27.08.2009 - Tulevaisuuden ICT-teknologioiden eettisiin ongelmiin varaudutaan etukäteen

25.08.2009 - VTT:lle merkittävä lääkekehitysprojekti Bayer Schering Pharmalta

24.08.2009 - Monitieteinen CIE luo uutta liiketoimintaa internetteknologioiden ja -palveluiden huippututkimuksesta

24.08.2009 - VTT: Yritysten riskienhallinta irrallaan kansainvälisten projektien arjesta

20.08.2009 - VTT:n selvitys: Seinäjoki - Oulu-rata kannattaa muuttaa kaksoisraiteeksi

19.08.2009 - VTT käynnisti ison eurooppalaisen yhteishankkeen bioetanolin valmistuksen kehittämiseksi

17.08.2009 - VTT: Oikein toteutettu teollisuuskoneiden turvasuunnittelu vähentää kustannuksia ja henkilövahinkoja

11.08.2009 - Väitös: Teollisuuden kunnossapitotöiden tapaturmien taustalla usein puutteet työn valvonnassa ja suunnittelussa

10.08.2009 - Ydinvoiman uusi tuleminen - Miten kohdata tulevat haasteet?

06.08.2009 - Tieliikenteen energiankulutus ja päästöt kuriin tutkimuksella

30.06.2009 - VTT:n, Turun yliopiston ja Heidelbergin yliopiston tutkijat löysivät uutta tietoa syöpäsolujen leviämisestä

25.06.2009 - VTT: Alusten jätevesipäästöjen ravinnekuormitus Itämerellä vähäinen, mutta ei merkityksetön

24.06.2009 - VTT paransi metallituotteiden pintaominaisuuksia

16.06.2009 - Uusi suomalainen innovaatio käytäntöön VTT:n johdolla

15.06.2009 - Biopolttoaineiden kestävyydelle ei aukotonta mittaria

12.06.2009 - Uusilla työmenetelmillä taudit ja lääkkeiden haittavaikutukset entistä nopeammin selville

11.06.2009 - VTT: Kaksi miljoonaa työpaikkaa katoaa rakennusalalta Euroopassa

10.06.2009 - Uusi liikennetilanteen ennustamismenetelmä parantaa ajanhallintaa ja vähentää liikenneruuhkia

09.06.2009 - Ilmastonmuutoksen hillinnän ohessa myös energiavarmuus suuri haaste EU:lle tulevaisuudessa

09.06.2009 - VTT ja THL osallistivat potilaat ja hoitohenkilökunnan suunnittelemaan virtuaalisesti tulevaisuuden sairaalaa

09.06.2009 - PrintoCent-innovaatiokeskus: huippututkimustuloksista merkittävää liiketoimintaa

04.06.2009 - VTT visioi energiatulevaisuutta

03.06.2009 - Pk-yritykset hyödyntävät niukasti tutkimus- ja kehitystyössään patentti- ja markkinatietoa

02.06.2009 - VTT: Uutta tutkimustietoa flavonoidien syöpää ehkäisevistä vaikutuksista

01.06.2009 - VTT-KCL-sopimus on allekirjoitettu

29.05.2009 - VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkala selvittämään rakennetun ympäristön tutkimustoimintaa

28.05.2009 - VTT etsii uutta ja kannattavaa teollista käyttöä biomassalle

26.05.2009 - VTT: Kosketusteknologia tuo uuden ulottuvuuden sosiaaliseen mediaan

25.05.2009 - VTT edistämässä EU:n ja USA:n liikennetutkimus- ja innovaatioyhteistyötä

19.05.2009 - Putkiremontissa palvelun laatu ratkaisee asukastyytyväisyyden

14.05.2009 - Suomalaisten kehittämä Planck-luotaimen maailmankaikkeuden salat paljastava radiovastaanotin onnistuneesti avaruuteen

11.05.2009 - Aivosähkökäyrän uusi tulkintatapa ennustaa sydänpysähdyspotilaan neurologisen toipumisen

08.05.2009 - Ilmastopalautepalvelusta apua kotitalouksille päästövähennystalkoissa

06.05.2009 - VTT kumppaneineen kehittää menetelmiä tietomassojen visuaaliseen hahmottamiseen

29.04.2009 - VTT:n sovellus kaveriverkostojen luontiin voitti kansainvälisen NFC-kilpailun

27.04.2009 - Suomalainen teknologia selvittämään maailmankaikkeuden alkua

27.04.2009 - Omakotiasukkaiden näkemyksiä energiaremonteista kerätään

23.04.2009 - VTT:ltä ja Rapalilta työkalu kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

17.04.2009 - Tutkimusprofessori Kim Wallinille kansainvälistä tunnustusta standardointityöstä

17.04.2009 - Liikennekuolemat laskuun riskien tehokkaammalla karsimisella

09.04.2009 - VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö pk-yritysten hyödynnettäväksi

07.04.2009 - Biopolttoaineet edellyttävät uudistuksia tankkausasemilla

03.04.2009 - Metsäteollisuus uusille liiketoiminta-alueille

03.04.2009 - Sulautettujen järjestelmien kehittämistyöhön uudet menetelmät

31.03.2009 - Kiinan kasvavilla bioenergiamarkkinoilla kysyntää suomalaiselle osaamiselle

31.03.2009 - VTT ja St1 kehittävät uutta vähäpäästöistä liikennepolttoainetta

26.03.2009 - Uusista älykkään liikenteen palveluista lupaavaa liiketoimintaa

25.03.2009 - Uusia toimintamalleja kuntien palvelutuotantoon

24.03.2009 - Ilmansuojelualan markkinat vahvassa kasvussa

23.03.2009 - VTT: Korjausrakentamisen osuus nousemassa yli puoleen kaikesta asuntorakentamisesta

13.03.2009 - Ydinenergian turvallinen tuottaminen vaatii jatkuvaa tutkimusta

13.03.2009 - Kierrätyslasista ympäristöystävällistä rakennusmateriaalia tie- ja tunnelirakenteisiin

13.03.2009 - VTT:n käynnistämässä hankkeessa luodaan tietokonemalleja elintarvikkeiden terveysvaikutusten ennustamiseen

11.03.2009 - VTT: Sosiaalinen media edistää yhteiskunnan avoimuutta ja luovuutta

09.03.2009 - VTT: Kiinteistö- ja rakennusalalle lisää tehoa mobiiliteknologian avulla

03.03.2009 - Tulevaisuuden biojalostamot vievät metsäteollisuutta uuteen aikaan

02.03.2009 - VTT kehittää Ylläkselle sähköisiä reittipalveluja

27.02.2009 - VTT mukaan eurooppalaiseen mikro- ja nanoteknologian kehitysyritykseen

24.02.2009 - VTT:n menetelmä helpottamaan vaikean sydänlihassairauden varhaista toteamista

19.02.2009 - VTT: Päästöjen rajoittamisesta teollisuustoimialoittain päänavaus kehitysmaiden päästövähennyksiin

17.02.2009 - VTT: Fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat yhdeksi älykkääksi ympäristöksi

13.02.2009 - Rakentamisen kustannukset laskussa, työvoimaa ja palveluja enemmän ja helpommin saatavilla

11.02.2009 - VTT: Uusi kitkateknologia mahdollistaa huomattavat energia- ja kustannussäästöt

10.02.2009 - Paras kasvu ja tuotto syntyvät yhä useammin yritysverkostoissa

04.02.2009 - VTT ja KCL allekirjoittivat aiesopimuksen KCL:n tutkimus- ja laboratoriotoimintojen yhdistämisestä VTT:hen

03.02.2009 - VTT: uudella teknologialla lähemmäksi päästötöntä energiantuotantoa

02.02.2009 - VTT:llä vahva tulosvuosi: Tilauskanta ennätystasolla ja taloudellinen tulos selvästi positiivinen

29.01.2009 - VTT ja TTY vastaavat maailman haastavimman energiahankkeen etähuoltojärjestelmien kehittämisestä

28.01.2009 - Etätunnistus varmemmaksi ja tekniikka pienikokoisemmaksi

22.01.2009 - Kuluttajien hyvinvointitarpeet laajentavat ravitsemusalaa uusille toimialoille

22.01.2009 - Philipsin ja VTT:n uusi teknologiakeskus Espoossa tehostaa innovaatiotoimintaa

21.01.2009 - VTT kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa tulevaisuuden tuulivoimaloiden voimansiirtoa ja kunnossapitoa

15.01.2009 - "Näinä haastavina aikoina Suomi tarvitsee radikaalia uutta teknologiaa"

13.01.2009 - Hyviä tuloksia kallioenergiaan perustuvalla jäähdytyksellä

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739

Katso myös