Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uutiset

VTT viestittää jatkuvasti niin perus- kuin soveltavaan tutkimustoimintaansa liittyvistä, yritysmaailmaa ja
yhteiskuntaa palvelevista tuloksistaan.


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739


21.12.2007

Uusi vyöhyketerminaali helpottaisi jonotusta Suomen ja Venäjän rajoilla

VTT:n ja Merikotkan selvityksen mukaan uudella vyöhyketerminaaliratkaisulla voidaan vähentää rekkojen turhaa odottelua Suomen ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Arviolta noin 30 % kalusto- ja kuljettajaresursseista tuhlaantuu odotteluun. Uusi malli mahdollistaisi kuljetusyksikön siirron ajoneuvosta toiseen ja voisi näin vapauttaa vetokaluston ja kuljettajan turhalta odottelulta.
Lue lisää...21.12.2007 - Uusi vyöhyketerminaali helpottaisi jonotusta Suomen ja Venäjän rajoilla

21.12.2007 - VTT Innozone nro 2.2007 on ilmestynyt

17.12.2007 - VTT ja Rajavartiolaitos kehittävät uutta partiovenemallia

17.12.2007 - Merkittävä tieteellinen apuraha VTT:n erikoistutkija Johanna Ivaskalle

12.12.2007 - VTT vetäytyy osakkuudestaan St1 Biofuels Oy:ssä

12.12.2007 - VTT: Suomella vielä matkaa tiedepohjaisten keksintöjen kaupallistamiseen

11.12.2007 - VTT kehitti sovelluksen tietoverkkojen pullonkaulojen etsimiseen

10.12.2007 - Uusia menetelmiä talotekniikan elinkaarikustannusten laskentaan

04.12.2007 - Uudesta teknologiasta huomattavat säästöt terveydenhoitoon

04.12.2007 - VTT:n vetämälle ohjelmistokehityshankkeelle merkittävä eurooppalainen ITEA-palkinto

03.12.2007 - Sektorikohtaiset päästötavoitteet helpottaisivat päästösopimusten laajentamista kehitysmaihin

30.11.2007 - Väitös: Geenien ilmentymistä seuraamalla tehokkuutta bioteknisten prosessien seurantaan ja optimointiin

29.11.2007 - Nokia Oyj:n Säätiöltä tunnustuspalkinto Pekka Abrahamssonille

29.11.2007 - Jätteiden energiakäyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

29.11.2007 - VTT ja Oulun yliopisto kehittävät nykyistä luotettavampaa tietoturva-alustaa päätelaitteisiin

27.11.2007 - Väitös: Mobiilipalveluiden käyttöönoton helppous edellyttää uusia vuorovaikutustapoja

20.11.2007 - Kabus Oy:n ja VTT:n kehittämä hybridibussi koeajovaiheessa

20.11.2007 - VTT:n menetelmä helpottaa uusiin käyttötilanteisiin sujuvasti mukautuvien ohjelmistosovellusten rakentamista

19.11.2007 - VTT ja MTT selvittivät maatalouden korsibiomassojen sopivuutta bioetanolin tuotannon raaka-aineeksi Suomessa

19.11.2007 - IPCC hyväksyi neljännen arviointiraportin viimeisen osuuden

16.11.2007 - Tasasähköllä lisää luotettavuutta taajamien sähkönjakeluun

14.11.2007 - Tuulivoima ei vaadi tuekseen yhtä paljon varavoimaa

13.11.2007 - Johanna Ivaska valittiin nuoren menestyjän maailmanpalkinnon saajaksi

12.11.2007 - Tehokasta esitystekniikkaa opetus- ja kokoustiloihin

08.11.2007 - Tuoteturvallisuus haaste yrityksille - Kuluttajien etuna on tuotteiden käyttöturvallisuus

06.11.2007 - VTT:n ennuste: Liike- ja toimistohankkeet vauhdittavat Pirkanmaan rakentamista

31.10.2007 - Väitös: Trichoderma reesei -homeen hydrofobiiniproteiinien itsejärjestäytyminen

30.10.2007 - Tutkimusohjelma vauhdittaa hyvinvointia ja ravitsemusta edistävien tuotteiden ja palvelujen kehitystä

29.10.2007 - ExpeShare-projektissa kehitetään teknologiaa elämysten ja kokemusten tallentamiseen ja jakamiseen

23.10.2007 - PlexPress kaupallistaa VTT:n kehittämän menetelmän biologisten näytteiden nopeaan analysointiin

23.10.2007 - Innovaatiokeskus FinNoden lanseerauskampanja USA:n arvostetun PR-kilpailun finaalissa

23.10.2007 - Otaniemeen kansainvälisesti johtava puun ja uusiutuvien biomateriaalien tutkimusympäristö

22.10.2007 - Strateginen kehittämissuunnitelma Kroatian meteorologian laitokselle

19.10.2007 - Omakotitalon rakentaminen kallistuu edelleen

18.10.2007 - VTT:ltä ilmaisinkomponentteja maailman suurimpaan fuusioenergian tutkimusreaktoriin

15.10.2007 - VTT ja Työterveyslaitos selvittävät uuden teknologian vaikutusta terveydenedistämisen palveluihin

15.10.2007 - Johtaako Kiinan ympäristöpolitiikka käänteeseen maailman ilmastopolitiikassa?

11.10.2007 - VTT ja sosiaali- ja terveysministeriö edistävät potilasturvallisuutta uudella raportointikäytännöllä

10.10.2007 - VTT käynnistää yt-neuvottelut taloutensa tervehdyttämiseksi

09.10.2007 - Yksityisyyden säilyttäminen asiakastietokannoissa on mahdollista

08.10.2007 - Väitös: Hapen merkitys teollisesti tärkeissä kasvipohjaisissa bioprosesseissa

03.10.2007 - VTT:ltä osaamista liiketoiminnan suunnitteluun Intiassa ja Kiinassa

03.10.2007 - Globalisaatio luo T&K-markkinoita: Osaamisesta kasvamassa Suomelle uusi vientituote

02.10.2007 - VTT:n koordinoimassa hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja potilaan ja sairaalan väliseen tiedonvaihtoon

01.10.2007 - VTT:n kehittämä fraktiointimenetelmä lisää kauran käyttömahdollisuuksia

28.09.2007 - Suomen tuulivoimakapasiteetti nyt yli 100 MW

26.09.2007 - VTT:n työkirja opastaa suunnitelmalliseen yritysverkoston kehittämiseen

26.09.2007 - VTT: Digitaalisuudesta kilpailukykyä tuotekehitykseen

25.09.2007 - VTT:ltä toisen sukupolven toiminnallisia älymateriaaleja

13.09.2007 - VTT kehittää laitteistoa ammattikuljettajien jatkokoulutukseen

13.09.2007 - Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus Tampereelle

13.09.2007 - VTT ja italialaiset Kiian SpA ja Itaca Nova perustivat yhteisyrityksen

12.09.2007 - VTT kehittää eurooppalaisen autoteollisuuden kanssa uutta turvallisuusteknologiaa

07.09.2007 - VTT tuo kosketuspalvelut matkapuhelimiin

06.09.2007 - VTT:ltä opaskirja teollisuusjätevesien käsittelyyn

05.09.2007 - Rakentamisessa hyvät näkymät koko Euroopan tasolla

05.09.2007 - Väitös 14.9: VTT selvitti teollisuuden häiriöpäästöjen hallinnan kehittämishaasteet

04.09.2007 - Nokia ja VTT kehittivät simulaatiomallin tehostamaan tuotekehitystä

03.09.2007 - VTT:ltä uusia toimintamalleja kiinteistöjen putkistokorjauksiin

29.08.2007 - Norjalainen hyväksyntälaitos valitsi VTT:n testauspalvelujen tarjoajaksi

28.08.2007 - VTT esittää: Mobiilin sosiaalisen median sovellusmahdollisuudet kartoitettava pikimmiten

27.08.2007 - Väitös: Mikrobit muokkaavat ohramaltaan ominaisuuksia

22.08.2007 - VTT:n toimialue rakennustuotteiden tyyppihyväksyjänä laajeni

21.08.2007 - Älykkäiden ympäristöjen rakentaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa suunnitteluun

17.08.2007 - VTT:n tutkimusreaktorin yhteydessä toimii BNCT-hoitoasema

15.08.2007 - Käyttäjän tarpeisiin reagoivat teknologiapalvelut tulevaisuudessa keskeiseen asemaan liikennejärjestelmiä kehitettäessä

09.08.2007 - VTT:lle uusi elektroniikkatuotteiden pölytestauskammio

07.08.2007 - Tiiviimpi yhteistyö toisi kilpailuetua turvallisuusalan toimijoille

03.07.2007 - VTT: Puuta tai öljyä käyttävien kaukolämpölaitosten pienhiukkaspäästöissä suuria eroavaisuuksia

02.07.2007 - Maa- ja vesirakennusalan korkeasuhdanne jatkuu

28.06.2007 - VTT ja Euro-MedITI Ltd yhteistyöhön

26.06.2007 - Ravintokuiduilla erilaiset vaikutukset kylläisyyden tunteeseen

26.06.2007 - VTT ja Kuopion yliopisto kehittivät työkalun ravitsemuksen ja liikunnan henkilökohtaiseen hallintaan

21.06.2007 - VTT ja TKK solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

15.06.2007 - Väitös: VTT:ssä kehitetty laskentakoodi avaa uusia mahdollisuuksia ydinpolttoaineiden ja -reaktorien tutkimuksessa

14.06.2007 - VTT: ympäristö- ja energiatehokkuus sekä ikääntyvä väestö talotekniikan haasteina

14.06.2007 - Zora Biosciences kaupallistaa VTT:n bio-osaamista

13.06.2007 - VTT pilotoi innovatiivista pysäköinnin hallintaa Tampereella

12.06.2007 - Kansainväliset solujaon huippuasiantuntijat ensimmäistä kertaa koolla Suomessa

12.06.2007 - VTT:n menetelmät ohjaavat sahaamaan puunrungon mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi

08.06.2007 - Väitös Saccharomyces cerevisiae -leivinhiivan käytöstä etanolin ja ksylitolin tuotossa

06.06.2007 - VTT:ltä historiallisen kohteen paloturvallisuusperusteet

05.06.2007 - VTT kehittää uusien bioaktiivisten paperituotteiden valmistusmenetelmiä

05.06.2007 - VTT käynnistää tehostetut kustannustalkoot ja varautuu lomautuksiin

04.06.2007 - Ikääntyvät haluavat matkapuhelimesta yhä helppokäyttöisemmän arjen apuvälineen

04.06.2007 - VTT ja Metso Automation kehittivät uuden paperin optisen kosteusmittarin

01.06.2007 - VTT:ltä uusi tietokoneohjelma säteilyn etenemisen mallintamiseen

30.05.2007 - VTT:n teknologiaa Chilen kaivosteollisuudelle

30.05.2007 - VTT:n erikoistutkija Riikka Puuruselle myönnettiin Nuoren tutkijan palkinto

29.05.2007 - Edullisempia ja suorituskykyisempiä THz- ja kaukoinfrapunakameroita

28.05.2007 - Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää useiden toimijoiden mukanaoloa

23.05.2007 - VTT selvitti mahdollisuuksia päästä tiedonlähteille missä ja milloin tahansa

23.05.2007 - VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkalalle kansainvälinen rakennusalan luottamustehtävä CIB:ltä

22.05.2007 - Kiinteistötiedon laaja käyttö parantaa paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja

21.05.2007 - VTT kehitti mobiilioppaan matkapuhelimeen

14.05.2007 - Kaupunkibussien polttoainekulujen erot tuhansia euroja vuodessa

14.05.2007 - VTT:ltä aiempaa vahvempi ote julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseen

09.05.2007 - VTT kehitti laitteiston musteen ja painomateriaalin vuorovaikutusten tutkimiseksi

07.05.2007 - VTT:n kehittämällä teknologialla havaitaan vaatteiden alle kätketyt aseet

04.05.2007 - Päästöjen vähentämiseen tarvitaan nopeasti monia keinoja

02.05.2007 - VTT: Räätälöity painopaperi mahdollistaa tuotantokustannusten merkittävän alentamisen

27.04.2007 - VTT neuvottelee neljän kiinalaisen kohteen kanssa ekokaupungin suunnittelusta

26.04.2007 - VTT:n selvitys: Aineettoman pääoman välitys muuttumassa liiketoiminnaksi

26.04.2007 - VTT:n ja Roclan kehittämä RFID-trukki tunnistaa kuormansa automaattisesti

25.04.2007 - VTT kehitti ohjelman vaativien lääketieteellisten tietoaineistojen analysointiin

19.04.2007 - VTT:n verkkolaboratorio Owela tuo sosiaalisen median käytettävyystutkimukseen

18.04.2007 - VTT:n, Oulun yliopiston ja OAMK:n tutkimuksella apua yritysten yhteisen tiedon hallintaan ja integrointiin

17.04.2007 - Uusista tutkasatelliiteista tarkkaa ympäristötietoa säästä riippumatta

11.04.2007 - Tarkka ja edullinen biomateriaalien muokkausmenetelmä ihmisen varaosien valmistukseen

02.04.2007 - VTT jäseneksi OSGi-allianssiin

28.03.2007 - VTT:n ja TEKin kolmas teknologiabarometri: Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen kangertelee, yrittäjyyden toimintaympäristö kohentumassa

27.03.2007 - VTT kehitti autoteollisuudelle pienen ja tehokkaan ilmansuodattimen

22.03.2007 - VTT:n mukaan sosiaalinen media tarjoaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia

20.03.2007 - VTT:ltä uutta pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaa Kiinan tietulleihin

20.03.2007 - VTT: Yt-neuvottelut henkilöstövähennyksistä saatu päätökseen

19.03.2007 - VTT tutki: Pienkuluttajan sähkönkäytön ohjaus markkinahinnan mukaan tuo hyötyjä - esteitäkin on

16.03.2007 - VTT solmi merkittävän yhteistyösopimuksen biopolttoaineiden kehittämiseksi

12.03.2007 - VTT kehittää kevyitä ruostumattomia teräsrakenteita kuljetuskalustoille

12.03.2007 - VTT selvitti laivojen jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämerellä

07.03.2007 - Naiset palelevat ja miehet käyttävät termostaatteja

07.03.2007 - VTT:n hallitus vahvisti toimintakertomuksen ja tuloksen

07.03.2007 - Mobile Enterprise Factorysta vauhtia yritysratkaisuihin

06.03.2007 - VTT kehitti uuden tavan valmistaa massatuotantoon yhä tarkempi ja pienikokoisempi elektroninen kompassi

02.03.2007 - Väitöstutkimus yksityisrahoituksen käytöstä liikenteen infrastruktuurihankkeissa

02.03.2007 - Väitöstutkimus yritysten online-yhteisöjen vetovoimatekijöistä: Verkkoyhteisöt tehostavat monin tavoin yritysten pitkäaikaisia asiakassuhteita

01.03.2007 - VTT:ltä ohjeet pilaantuneiden sedimenttien käsittelyyn

27.02.2007 - VTT tutkii lämpö- ja kylmäenergian varastointia kuljetusvälineissä

26.02.2007 - VTT kehitti menetelmän ohjelmistoarkkitehtuurin tuotekehityksen tehostamiseksi

21.02.2007 - SiP Technologies Oy siirtää puolijohdepiirien tuotantonsa VTT:n puhdastiloihin

20.02.2007 - Langattomat liikunta- ja muut hyötypelit - digitaalisen pelaamisen tulevaisuus?

14.02.2007 - VTT tutkii hiilidioksidin käyttöä jäähdytyksessä Vakka-Suomessa

14.02.2007 - Turku ja VTT jatkavat lääketieteelliseen biotekniikkaan liittyvää sopimusta

13.02.2007 - VTT:ltä opas tuotantokoneen turvallisuustietoiseen uudistamiseen

07.02.2007 - Verkosto- ja riskienhallintapalveluja tarjoava VTT:n spin-off -yritys Vergo Oy liikkeelle vahvan yhteistyösopimuksen pohjalta

06.02.2007 - VTT kehitti stereokuvaa tuottavan lisäohjelman

05.02.2007 - Uusilla menetelmillä toimitilan peruskorjaus helpommaksi

05.02.2007 - VTT:n toiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta

01.02.2007 - Suomalaisille ympäristöteknologian yrityksille vientimahdollisuuksia Kiinaan

31.01.2007 - VTT ja kansainvälinen kemian yritys Ciba Specialty Chemicals aloittavat tutkimusyhteistyön painetun elektroniikan alalla

30.01.2007 - Energiaa monesta eri polttoaineesta korkealla hyötysuhteella

29.01.2007 - Matkapuhelinsovellus painon hallintaan

26.01.2007 - VTT:n menetelmillä tietoturvatestaus järjestelmälliseksi

26.01.2007 - VTT:n YT-neuvottelut

25.01.2007 - FinNode-innovaatiokeskus näyttävästi käyntiin Kaliforniassa

18.01.2007 - Ydinvoimaloiden ikääntyminen erityishaaste Suomessa ja koko EU:ssa

17.01.2007 - VTT ja saksalainen Bayer Schering Pharma AG yhteistyöhön

15.01.2007 - VTT ja STUK päivittivät yhteistyösopimuksensa

08.01.2007 - VTT solmi yhteistyösopimuksen ranskalaisen voimayhtiön kanssa

02.01.2007 - VTT:n menetelmän avulla elektroniikkatuotteista yhä kestävämpiä

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739

Katso myös