Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uutiset

VTT viestittää jatkuvasti niin perus- kuin soveltavaan tutkimustoimintaansa liittyvistä, yritysmaailmaa ja
yhteiskuntaa palvelevista tuloksistaan.


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
020 722 6744

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739


21.12.2007

Uusi vyöhyketerminaali helpottaisi jonotusta Suomen ja Venäjän rajoilla

VTT:n ja Merikotkan selvityksen mukaan uudella vyöhyketerminaaliratkaisulla voidaan vähentää rekkojen turhaa odottelua Suomen ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Arviolta noin 30 % kalusto- ja kuljettajaresursseista tuhlaantuu odotteluun. Uusi malli mahdollistaisi kuljetusyksikön siirron ajoneuvosta toiseen ja voisi näin vapauttaa vetokaluston ja kuljettajan turhalta odottelulta.
Lue lisää...21.12.2007 - Uusi vyöhyketerminaali helpottaisi jonotusta Suomen ja Venäjän rajoilla

21.12.2007 - VTT Innozone nro 2.2007 on ilmestynyt

17.12.2007 - VTT ja Rajavartiolaitos kehittävät uutta partiovenemallia

17.12.2007 - Merkittävä tieteellinen apuraha VTT:n erikoistutkija Johanna Ivaskalle

12.12.2007 - VTT vetäytyy osakkuudestaan St1 Biofuels Oy:ssä

12.12.2007 - VTT: Suomella vielä matkaa tiedepohjaisten keksintöjen kaupallistamiseen

11.12.2007 - VTT kehitti sovelluksen tietoverkkojen pullonkaulojen etsimiseen

10.12.2007 - Uusia menetelmiä talotekniikan elinkaarikustannusten laskentaan

04.12.2007 - Uudesta teknologiasta huomattavat säästöt terveydenhoitoon

04.12.2007 - VTT:n vetämälle ohjelmistokehityshankkeelle merkittävä eurooppalainen ITEA-palkinto

03.12.2007 - Sektorikohtaiset päästötavoitteet helpottaisivat päästösopimusten laajentamista kehitysmaihin

30.11.2007 - Väitös: Geenien ilmentymistä seuraamalla tehokkuutta bioteknisten prosessien seurantaan ja optimointiin

29.11.2007 - Nokia Oyj:n Säätiöltä tunnustuspalkinto Pekka Abrahamssonille

29.11.2007 - Jätteiden energiakäyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

29.11.2007 - VTT ja Oulun yliopisto kehittävät nykyistä luotettavampaa tietoturva-alustaa päätelaitteisiin

27.11.2007 - Väitös: Mobiilipalveluiden käyttöönoton helppous edellyttää uusia vuorovaikutustapoja

20.11.2007 - Kabus Oy:n ja VTT:n kehittämä hybridibussi koeajovaiheessa

20.11.2007 - VTT:n menetelmä helpottaa uusiin käyttötilanteisiin sujuvasti mukautuvien ohjelmistosovellusten rakentamista

19.11.2007 - VTT ja MTT selvittivät maatalouden korsibiomassojen sopivuutta bioetanolin tuotannon raaka-aineeksi Suomessa

19.11.2007 - IPCC hyväksyi neljännen arviointiraportin viimeisen osuuden

16.11.2007 - Tasasähköllä lisää luotettavuutta taajamien sähkönjakeluun

14.11.2007 - Tuulivoima ei vaadi tuekseen yhtä paljon varavoimaa

13.11.2007 - Johanna Ivaska valittiin nuoren menestyjän maailmanpalkinnon saajaksi

12.11.2007 - Tehokasta esitystekniikkaa opetus- ja kokoustiloihin

08.11.2007 - Tuoteturvallisuus haaste yrityksille - Kuluttajien etuna on tuotteiden käyttöturvallisuus

06.11.2007 - VTT:n ennuste: Liike- ja toimistohankkeet vauhdittavat Pirkanmaan rakentamista

31.10.2007 - Väitös: Trichoderma reesei -homeen hydrofobiiniproteiinien itsejärjestäytyminen

30.10.2007 - Tutkimusohjelma vauhdittaa hyvinvointia ja ravitsemusta edistävien tuotteiden ja palvelujen kehitystä

29.10.2007 - ExpeShare-projektissa kehitetään teknologiaa elämysten ja kokemusten tallentamiseen ja jakamiseen

23.10.2007 - PlexPress kaupallistaa VTT:n kehittämän menetelmän biologisten näytteiden nopeaan analysointiin

23.10.2007 - Innovaatiokeskus FinNoden lanseerauskampanja USA:n arvostetun PR-kilpailun finaalissa

23.10.2007 - Otaniemeen kansainvälisesti johtava puun ja uusiutuvien biomateriaalien tutkimusympäristö

22.10.2007 - Strateginen kehittämissuunnitelma Kroatian meteorologian laitokselle

19.10.2007 - Omakotitalon rakentaminen kallistuu edelleen

18.10.2007 - VTT:ltä ilmaisinkomponentteja maailman suurimpaan fuusioenergian tutkimusreaktoriin

15.10.2007 - VTT ja Työterveyslaitos selvittävät uuden teknologian vaikutusta terveydenedistämisen palveluihin

15.10.2007 - Johtaako Kiinan ympäristöpolitiikka käänteeseen maailman ilmastopolitiikassa?

11.10.2007 - VTT ja sosiaali- ja terveysministeriö edistävät potilasturvallisuutta uudella raportointikäytännöllä

10.10.2007 - VTT käynnistää yt-neuvottelut taloutensa tervehdyttämiseksi

09.10.2007 - Yksityisyyden säilyttäminen asiakastietokannoissa on mahdollista

08.10.2007 - Väitös: Hapen merkitys teollisesti tärkeissä kasvipohjaisissa bioprosesseissa

03.10.2007 - VTT:ltä osaamista liiketoiminnan suunnitteluun Intiassa ja Kiinassa

03.10.2007 - Globalisaatio luo T&K-markkinoita: Osaamisesta kasvamassa Suomelle uusi vientituote

02.10.2007 - VTT:n koordinoimassa hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja potilaan ja sairaalan väliseen tiedonvaihtoon

01.10.2007 - VTT:n kehittämä fraktiointimenetelmä lisää kauran käyttömahdollisuuksia

28.09.2007 - Suomen tuulivoimakapasiteetti nyt yli 100 MW

26.09.2007 - VTT:n työkirja opastaa suunnitelmalliseen yritysverkoston kehittämiseen

26.09.2007 - VTT: Digitaalisuudesta kilpailukykyä tuotekehitykseen

25.09.2007 - VTT:ltä toisen sukupolven toiminnallisia älymateriaaleja

13.09.2007 - VTT kehittää laitteistoa ammattikuljettajien jatkokoulutukseen

13.09.2007 - Biomittauksiin keskittyvä huippuosaamiskeskus Tampereelle

13.09.2007 - VTT ja italialaiset Kiian SpA ja Itaca Nova perustivat yhteisyrityksen

12.09.2007 - VTT kehittää eurooppalaisen autoteollisuuden kanssa uutta turvallisuusteknologiaa

07.09.2007 - VTT tuo kosketuspalvelut matkapuhelimiin

06.09.2007 - VTT:ltä opaskirja teollisuusjätevesien käsittelyyn

05.09.2007 - Rakentamisessa hyvät näkymät koko Euroopan tasolla

05.09.2007 - Väitös 14.9: VTT selvitti teollisuuden häiriöpäästöjen hallinnan kehittämishaasteet

04.09.2007 - Nokia ja VTT kehittivät simulaatiomallin tehostamaan tuotekehitystä

03.09.2007 - VTT:ltä uusia toimintamalleja kiinteistöjen putkistokorjauksiin

29.08.2007 - Norjalainen hyväksyntälaitos valitsi VTT:n testauspalvelujen tarjoajaksi

28.08.2007 - VTT esittää: Mobiilin sosiaalisen median sovellusmahdollisuudet kartoitettava pikimmiten

27.08.2007 - Väitös: Mikrobit muokkaavat ohramaltaan ominaisuuksia

22.08.2007 - VTT:n toimialue rakennustuotteiden tyyppihyväksyjänä laajeni

21.08.2007 - Älykkäiden ympäristöjen rakentaminen vaatii uudenlaista lähestymistapaa suunnitteluun

17.08.2007 - VTT:n tutkimusreaktorin yhteydessä toimii BNCT-hoitoasema

15.08.2007 - Käyttäjän tarpeisiin reagoivat teknologiapalvelut tulevaisuudessa keskeiseen asemaan liikennejärjestelmiä kehitettäessä

09.08.2007 - VTT:lle uusi elektroniikkatuotteiden pölytestauskammio

07.08.2007 - Tiiviimpi yhteistyö toisi kilpailuetua turvallisuusalan toimijoille

03.07.2007 - VTT: Puuta tai öljyä käyttävien kaukolämpölaitosten pienhiukkaspäästöissä suuria eroavaisuuksia

02.07.2007 - Maa- ja vesirakennusalan korkeasuhdanne jatkuu

28.06.2007 - VTT ja Euro-MedITI Ltd yhteistyöhön

26.06.2007 - Ravintokuiduilla erilaiset vaikutukset kylläisyyden tunteeseen

26.06.2007 - VTT ja Kuopion yliopisto kehittivät työkalun ravitsemuksen ja liikunnan henkilökohtaiseen hallintaan

21.06.2007 - VTT ja TKK solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

15.06.2007 - Väitös: VTT:ssä kehitetty laskentakoodi avaa uusia mahdollisuuksia ydinpolttoaineiden ja -reaktorien tutkimuksessa

14.06.2007 - VTT: ympäristö- ja energiatehokkuus sekä ikääntyvä väestö talotekniikan haasteina

14.06.2007 - Zora Biosciences kaupallistaa VTT:n bio-osaamista

13.06.2007 - VTT pilotoi innovatiivista pysäköinnin hallintaa Tampereella

12.06.2007 - Kansainväliset solujaon huippuasiantuntijat ensimmäistä kertaa koolla Suomessa

12.06.2007 - VTT:n menetelmät ohjaavat sahaamaan puunrungon mahdollisimman arvokkaiksi tuotteiksi

08.06.2007 - Väitös Saccharomyces cerevisiae -leivinhiivan käytöstä etanolin ja ksylitolin tuotossa

06.06.2007 - VTT:ltä historiallisen kohteen paloturvallisuusperusteet

05.06.2007 - VTT kehittää uusien bioaktiivisten paperituotteiden valmistusmenetelmiä

05.06.2007 - VTT käynnistää tehostetut kustannustalkoot ja varautuu lomautuksiin

04.06.2007 - Ikääntyvät haluavat matkapuhelimesta yhä helppokäyttöisemmän arjen apuvälineen

04.06.2007 - VTT ja Metso Automation kehittivät uuden paperin optisen kosteusmittarin

01.06.2007 - VTT:ltä uusi tietokoneohjelma säteilyn etenemisen mallintamiseen

30.05.2007 - VTT:n teknologiaa Chilen kaivosteollisuudelle

30.05.2007 - VTT:n erikoistutkija Riikka Puuruselle myönnettiin Nuoren tutkijan palkinto

29.05.2007 - Edullisempia ja suorituskykyisempiä THz- ja kaukoinfrapunakameroita

28.05.2007 - Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää useiden toimijoiden mukanaoloa

23.05.2007 - VTT selvitti mahdollisuuksia päästä tiedonlähteille missä ja milloin tahansa

23.05.2007 - VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkalalle kansainvälinen rakennusalan luottamustehtävä CIB:ltä

22.05.2007 - Kiinteistötiedon laaja käyttö parantaa paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja

21.05.2007 - VTT kehitti mobiilioppaan matkapuhelimeen

14.05.2007 - Kaupunkibussien polttoainekulujen erot tuhansia euroja vuodessa

14.05.2007 - VTT:ltä aiempaa vahvempi ote julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseen

09.05.2007 - VTT kehitti laitteiston musteen ja painomateriaalin vuorovaikutusten tutkimiseksi

07.05.2007 - VTT:n kehittämällä teknologialla havaitaan vaatteiden alle kätketyt aseet

04.05.2007 - Päästöjen vähentämiseen tarvitaan nopeasti monia keinoja

02.05.2007 - VTT: Räätälöity painopaperi mahdollistaa tuotantokustannusten merkittävän alentamisen

27.04.2007 - VTT neuvottelee neljän kiinalaisen kohteen kanssa ekokaupungin suunnittelusta

26.04.2007 - VTT:n selvitys: Aineettoman pääoman välitys muuttumassa liiketoiminnaksi

26.04.2007 - VTT:n ja Roclan kehittämä RFID-trukki tunnistaa kuormansa automaattisesti

25.04.2007 - VTT kehitti ohjelman vaativien lääketieteellisten tietoaineistojen analysointiin

19.04.2007 - VTT:n verkkolaboratorio Owela tuo sosiaalisen median käytettävyystutkimukseen

18.04.2007 - VTT:n, Oulun yliopiston ja OAMK:n tutkimuksella apua yritysten yhteisen tiedon hallintaan ja integrointiin

17.04.2007 - Uusista tutkasatelliiteista tarkkaa ympäristötietoa säästä riippumatta

11.04.2007 - Tarkka ja edullinen biomateriaalien muokkausmenetelmä ihmisen varaosien valmistukseen

02.04.2007 - VTT jäseneksi OSGi-allianssiin

28.03.2007 - VTT:n ja TEKin kolmas teknologiabarometri: Tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen kangertelee, yrittäjyyden toimintaympäristö kohentumassa

27.03.2007 - VTT kehitti autoteollisuudelle pienen ja tehokkaan ilmansuodattimen

22.03.2007 - VTT:n mukaan sosiaalinen media tarjoaa lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia

20.03.2007 - VTT:ltä uutta pitkän kantaman RFID-etätunnistusteknologiaa Kiinan tietulleihin

20.03.2007 - VTT: Yt-neuvottelut henkilöstövähennyksistä saatu päätökseen

19.03.2007 - VTT tutki: Pienkuluttajan sähkönkäytön ohjaus markkinahinnan mukaan tuo hyötyjä - esteitäkin on

16.03.2007 - VTT solmi merkittävän yhteistyösopimuksen biopolttoaineiden kehittämiseksi

12.03.2007 - VTT kehittää kevyitä ruostumattomia teräsrakenteita kuljetuskalustoille

12.03.2007 - VTT selvitti laivojen jätevesien aiheuttamaa ravinnekuormitusta Itämerellä

07.03.2007 - Naiset palelevat ja miehet käyttävät termostaatteja

07.03.2007 - VTT:n hallitus vahvisti toimintakertomuksen ja tuloksen

07.03.2007 - Mobile Enterprise Factorysta vauhtia yritysratkaisuihin

06.03.2007 - VTT kehitti uuden tavan valmistaa massatuotantoon yhä tarkempi ja pienikokoisempi elektroninen kompassi

02.03.2007 - Väitöstutkimus yksityisrahoituksen käytöstä liikenteen infrastruktuurihankkeissa

02.03.2007 - Väitöstutkimus yritysten online-yhteisöjen vetovoimatekijöistä: Verkkoyhteisöt tehostavat monin tavoin yritysten pitkäaikaisia asiakassuhteita

01.03.2007 - VTT:ltä ohjeet pilaantuneiden sedimenttien käsittelyyn

27.02.2007 - VTT tutkii lämpö- ja kylmäenergian varastointia kuljetusvälineissä

26.02.2007 - VTT kehitti menetelmän ohjelmistoarkkitehtuurin tuotekehityksen tehostamiseksi

21.02.2007 - SiP Technologies Oy siirtää puolijohdepiirien tuotantonsa VTT:n puhdastiloihin

20.02.2007 - Langattomat liikunta- ja muut hyötypelit - digitaalisen pelaamisen tulevaisuus?

14.02.2007 - VTT tutkii hiilidioksidin käyttöä jäähdytyksessä Vakka-Suomessa

14.02.2007 - Turku ja VTT jatkavat lääketieteelliseen biotekniikkaan liittyvää sopimusta

13.02.2007 - VTT:ltä opas tuotantokoneen turvallisuustietoiseen uudistamiseen

07.02.2007 - Verkosto- ja riskienhallintapalveluja tarjoava VTT:n spin-off -yritys Vergo Oy liikkeelle vahvan yhteistyösopimuksen pohjalta

06.02.2007 - VTT kehitti stereokuvaa tuottavan lisäohjelman

05.02.2007 - Uusilla menetelmillä toimitilan peruskorjaus helpommaksi

05.02.2007 - VTT:n toiminnan kannattavuus heikkeni edellisestä vuodesta

01.02.2007 - Suomalaisille ympäristöteknologian yrityksille vientimahdollisuuksia Kiinaan

31.01.2007 - VTT ja kansainvälinen kemian yritys Ciba Specialty Chemicals aloittavat tutkimusyhteistyön painetun elektroniikan alalla

30.01.2007 - Energiaa monesta eri polttoaineesta korkealla hyötysuhteella

29.01.2007 - Matkapuhelinsovellus painon hallintaan

26.01.2007 - VTT:n menetelmillä tietoturvatestaus järjestelmälliseksi

26.01.2007 - VTT:n YT-neuvottelut

25.01.2007 - FinNode-innovaatiokeskus näyttävästi käyntiin Kaliforniassa

18.01.2007 - Ydinvoimaloiden ikääntyminen erityishaaste Suomessa ja koko EU:ssa

17.01.2007 - VTT ja saksalainen Bayer Schering Pharma AG yhteistyöhön

15.01.2007 - VTT ja STUK päivittivät yhteistyösopimuksensa

08.01.2007 - VTT solmi yhteistyösopimuksen ranskalaisen voimayhtiön kanssa

02.01.2007 - VTT:n menetelmän avulla elektroniikkatuotteista yhä kestävämpiä

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
020 722 6744

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739

Katso myös