Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Uutiset

VTT viestittää jatkuvasti niin perus- kuin soveltavaan tutkimustoimintaansa liittyvistä, yritysmaailmaa ja
yhteiskuntaa palvelevista tuloksistaan.


Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
020 722 6744

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739


17.12.2009

Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT sijoittaa yhden tieto- ja viestintätekniikan tutkimusyksikkönsä Suomeen. Päätös vahvistaa Suomen asemaa EU:n tietotekniikkatutkimuksessa ja mahdollistaa uusien eurooppalaisesti merkittävien tutkimushankkeiden käynnistämisen.
Lue lisää...17.12.2009 - Euroopan teknologiainstituutin ICT-yksikkö Suomeen, Espoon Otaniemeen

15.12.2009 - VTT:n koordinoimana kehitettiin teknologioita elämysten mobiiliin jakamiseen

14.12.2009 - VTT:ltä nopea ja tarkka menetelmä tietoliikenteen automaattiseen tunnistamiseen

10.12.2009 - Teknologiaa ja terapiaa yhdistämällä eroon stressioireista

08.12.2009 - Asiakkaat arvioivat: VTT:llä vahva rooli uuden teknologian käyttöönotossa

03.12.2009 - VTT selvitti painetun oppimateriaalin tulevaisuuden näkymiä

30.11.2009 - VTT kehitti uusia ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintaan

25.11.2009 - Uutta kaiutinteknologiaa VTT:ltä

17.11.2009 - VTT:n ja Hosokawa-Alpine AG:n yhteistyön avulla aiempaa taloudellisempia viljojen fraktiointiprosesseja

17.11.2009 - Enemmän kuitua kaurasta VTT:n uudella menetelmällä

11.11.2009 - Asuntorakentamisen pohja sivuutettu

11.11.2009 - VTT:n koordinoima NFC-projekti voitti kultaa ITEA-kilpailussa

09.11.2009 - Ruokohelven viljelyä edistetään Keski-Suomessa

09.11.2009 - VTT siirtyy vuoden 2010 alusta Group-rakenteeseen

05.11.2009 - Verkostojen dynaamisuus - kyky uusiutua ja kehittyä - mahdollistaa menestymisen

04.11.2009 - VTT verkottaa ja kiihdyttää liikennesektorin energiatutkimusta

28.10.2009 - VTT: 20 - 30 % maailman hiilidioksidipäästövähennyksistä toteutettavissa hiilidioksidin varastoimisella

26.10.2009 - Tutkimustulosten kaupallistaminen edellyttää riskinottokykyä

22.10.2009 - VTT: avoin modulaarinen päätearkkitehtuuri NoTA luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia

22.10.2009 - IBM, VTT ja Nokia kehittävät uutta virtuaaliteknologiaa

14.10.2009 - TTY ja VTT kehittävät teknologiaa sähkönjakelun suurhäiriöistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi

07.10.2009 - VTT kehitti yhteistyökumppaneineen tehokkaan varoitusjärjestelmän uhkatilanteiden hallintaan

07.10.2009 - VTT: Korkean teknologian turvallisuustuotteiden kysynnän kasvu yleistä talouskehitystä nopeampaa

05.10.2009 - Innovatiivisten yritysten menestyksen salaisuus selville

28.09.2009 - VTT: Happipoltolla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä

24.09.2009 - VTT selvittää Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet

23.09.2009 - VTT: Tulevaisuuden saha tuottaa erikoistuotteita mittaustekniikan ja ohjausjärjestelmien avulla

15.09.2009 - Biojalostamon avulla eroon jätevuorista?

14.09.2009 - Talotekniikan helppokäyttöisyys edistää tyytyväisyyttä ja vähentää energiankulutusta

09.09.2009 - Painetusta älystä uutta liiketoimintaa Espanjan Navarran alueen teollisuudelle

08.09.2009 - VTT: Tulevaisuudessa yritysten siirryttävä yhä enemmän tuotteiden valmistuksesta palvelukokonaisuuksien tuottamiseen

04.09.2009 - Yrityskauppa on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan

03.09.2009 - Mascoma kehittää uutta biopolttoaineiden valmistusteknologiaa VTT:n kanssa

02.09.2009 - VTT:ltä uudet menetelmät paloturvallisten laivojen suunnitteluun

27.08.2009 - Tulevaisuuden ICT-teknologioiden eettisiin ongelmiin varaudutaan etukäteen

25.08.2009 - VTT:lle merkittävä lääkekehitysprojekti Bayer Schering Pharmalta

24.08.2009 - Monitieteinen CIE luo uutta liiketoimintaa internetteknologioiden ja -palveluiden huippututkimuksesta

24.08.2009 - VTT: Yritysten riskienhallinta irrallaan kansainvälisten projektien arjesta

20.08.2009 - VTT:n selvitys: Seinäjoki - Oulu-rata kannattaa muuttaa kaksoisraiteeksi

19.08.2009 - VTT käynnisti ison eurooppalaisen yhteishankkeen bioetanolin valmistuksen kehittämiseksi

17.08.2009 - VTT: Oikein toteutettu teollisuuskoneiden turvasuunnittelu vähentää kustannuksia ja henkilövahinkoja

11.08.2009 - Väitös: Teollisuuden kunnossapitotöiden tapaturmien taustalla usein puutteet työn valvonnassa ja suunnittelussa

10.08.2009 - Ydinvoiman uusi tuleminen - Miten kohdata tulevat haasteet?

06.08.2009 - Tieliikenteen energiankulutus ja päästöt kuriin tutkimuksella

30.06.2009 - VTT:n, Turun yliopiston ja Heidelbergin yliopiston tutkijat löysivät uutta tietoa syöpäsolujen leviämisestä

25.06.2009 - VTT: Alusten jätevesipäästöjen ravinnekuormitus Itämerellä vähäinen, mutta ei merkityksetön

24.06.2009 - VTT paransi metallituotteiden pintaominaisuuksia

16.06.2009 - Uusi suomalainen innovaatio käytäntöön VTT:n johdolla

15.06.2009 - Biopolttoaineiden kestävyydelle ei aukotonta mittaria

12.06.2009 - Uusilla työmenetelmillä taudit ja lääkkeiden haittavaikutukset entistä nopeammin selville

11.06.2009 - VTT: Kaksi miljoonaa työpaikkaa katoaa rakennusalalta Euroopassa

10.06.2009 - Uusi liikennetilanteen ennustamismenetelmä parantaa ajanhallintaa ja vähentää liikenneruuhkia

09.06.2009 - Ilmastonmuutoksen hillinnän ohessa myös energiavarmuus suuri haaste EU:lle tulevaisuudessa

09.06.2009 - VTT ja THL osallistivat potilaat ja hoitohenkilökunnan suunnittelemaan virtuaalisesti tulevaisuuden sairaalaa

09.06.2009 - PrintoCent-innovaatiokeskus: huippututkimustuloksista merkittävää liiketoimintaa

04.06.2009 - VTT visioi energiatulevaisuutta

03.06.2009 - Pk-yritykset hyödyntävät niukasti tutkimus- ja kehitystyössään patentti- ja markkinatietoa

02.06.2009 - VTT: Uutta tutkimustietoa flavonoidien syöpää ehkäisevistä vaikutuksista

01.06.2009 - VTT-KCL-sopimus on allekirjoitettu

29.05.2009 - VTT:n tutkimusjohtaja Matti Kokkala selvittämään rakennetun ympäristön tutkimustoimintaa

28.05.2009 - VTT etsii uutta ja kannattavaa teollista käyttöä biomassalle

26.05.2009 - VTT: Kosketusteknologia tuo uuden ulottuvuuden sosiaaliseen mediaan

25.05.2009 - VTT edistämässä EU:n ja USA:n liikennetutkimus- ja innovaatioyhteistyötä

19.05.2009 - Putkiremontissa palvelun laatu ratkaisee asukastyytyväisyyden

14.05.2009 - Suomalaisten kehittämä Planck-luotaimen maailmankaikkeuden salat paljastava radiovastaanotin onnistuneesti avaruuteen

11.05.2009 - Aivosähkökäyrän uusi tulkintatapa ennustaa sydänpysähdyspotilaan neurologisen toipumisen

08.05.2009 - Ilmastopalautepalvelusta apua kotitalouksille päästövähennystalkoissa

06.05.2009 - VTT kumppaneineen kehittää menetelmiä tietomassojen visuaaliseen hahmottamiseen

29.04.2009 - VTT:n sovellus kaveriverkostojen luontiin voitti kansainvälisen NFC-kilpailun

27.04.2009 - Suomalainen teknologia selvittämään maailmankaikkeuden alkua

27.04.2009 - Omakotiasukkaiden näkemyksiä energiaremonteista kerätään

23.04.2009 - VTT:ltä ja Rapalilta työkalu kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

17.04.2009 - Tutkimusprofessori Kim Wallinille kansainvälistä tunnustusta standardointityöstä

17.04.2009 - Liikennekuolemat laskuun riskien tehokkaammalla karsimisella

09.04.2009 - VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö pk-yritysten hyödynnettäväksi

07.04.2009 - Biopolttoaineet edellyttävät uudistuksia tankkausasemilla

03.04.2009 - Metsäteollisuus uusille liiketoiminta-alueille

03.04.2009 - Sulautettujen järjestelmien kehittämistyöhön uudet menetelmät

31.03.2009 - Kiinan kasvavilla bioenergiamarkkinoilla kysyntää suomalaiselle osaamiselle

31.03.2009 - VTT ja St1 kehittävät uutta vähäpäästöistä liikennepolttoainetta

26.03.2009 - Uusista älykkään liikenteen palveluista lupaavaa liiketoimintaa

25.03.2009 - Uusia toimintamalleja kuntien palvelutuotantoon

24.03.2009 - Ilmansuojelualan markkinat vahvassa kasvussa

23.03.2009 - VTT: Korjausrakentamisen osuus nousemassa yli puoleen kaikesta asuntorakentamisesta

13.03.2009 - Ydinenergian turvallinen tuottaminen vaatii jatkuvaa tutkimusta

13.03.2009 - Kierrätyslasista ympäristöystävällistä rakennusmateriaalia tie- ja tunnelirakenteisiin

13.03.2009 - VTT:n käynnistämässä hankkeessa luodaan tietokonemalleja elintarvikkeiden terveysvaikutusten ennustamiseen

11.03.2009 - VTT: Sosiaalinen media edistää yhteiskunnan avoimuutta ja luovuutta

09.03.2009 - VTT: Kiinteistö- ja rakennusalalle lisää tehoa mobiiliteknologian avulla

03.03.2009 - Tulevaisuuden biojalostamot vievät metsäteollisuutta uuteen aikaan

02.03.2009 - VTT kehittää Ylläkselle sähköisiä reittipalveluja

27.02.2009 - VTT mukaan eurooppalaiseen mikro- ja nanoteknologian kehitysyritykseen

24.02.2009 - VTT:n menetelmä helpottamaan vaikean sydänlihassairauden varhaista toteamista

19.02.2009 - VTT: Päästöjen rajoittamisesta teollisuustoimialoittain päänavaus kehitysmaiden päästövähennyksiin

17.02.2009 - VTT: Fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat yhdeksi älykkääksi ympäristöksi

13.02.2009 - Rakentamisen kustannukset laskussa, työvoimaa ja palveluja enemmän ja helpommin saatavilla

11.02.2009 - VTT: Uusi kitkateknologia mahdollistaa huomattavat energia- ja kustannussäästöt

10.02.2009 - Paras kasvu ja tuotto syntyvät yhä useammin yritysverkostoissa

04.02.2009 - VTT ja KCL allekirjoittivat aiesopimuksen KCL:n tutkimus- ja laboratoriotoimintojen yhdistämisestä VTT:hen

03.02.2009 - VTT: uudella teknologialla lähemmäksi päästötöntä energiantuotantoa

02.02.2009 - VTT:llä vahva tulosvuosi: Tilauskanta ennätystasolla ja taloudellinen tulos selvästi positiivinen

29.01.2009 - VTT ja TTY vastaavat maailman haastavimman energiahankkeen etähuoltojärjestelmien kehittämisestä

28.01.2009 - Etätunnistus varmemmaksi ja tekniikka pienikokoisemmaksi

22.01.2009 - Kuluttajien hyvinvointitarpeet laajentavat ravitsemusalaa uusille toimialoille

22.01.2009 - Philipsin ja VTT:n uusi teknologiakeskus Espoossa tehostaa innovaatiotoimintaa

21.01.2009 - VTT kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa tulevaisuuden tuulivoimaloiden voimansiirtoa ja kunnossapitoa

15.01.2009 - "Näinä haastavina aikoina Suomi tarvitsee radikaalia uutta teknologiaa"

13.01.2009 - Hyviä tuloksia kallioenergiaan perustuvalla jäähdytyksellä

 

Lisätietoja

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
020 722 6747

Sakari Sohlberg
Tiedotuspäällikkö
020 722 6744

Paula Bergqvist
Viestinnän asiantuntija
020 722 5161

Tiina Saario-Kuikko
Viestinnän asiantuntija
020 722 6745

Kati Johansson
Viestinnän erityisasiantuntija
020 722 6739

Katso myös