VTT Uutta | Uutiset 2003

21.1. VTT selvitti omakotirakentajien valmiutta ympäristöystävälliseen rakentamiseen


Omakotitalon energian kulutus ympäristöystävällisyyttä tärkeämpää

VTT:n tutkimuksen mukaan ympäristöystävällisyys ei ole oman kodin rakentajille kovinkaan tärkeää - energiakysymykset ovat selvästi merkittävämpiä.

Pientaloasuminen, ja etenkin omakotitalossa asuminen, on suomalaisten toivotuin asumismuoto. Joka vuosi yli 10 000 suomalaista perhettä toteuttaa haaveensa omakotitalosta rakentamalla tai rakennuttamalla sen itse. Omakotitalorakentajat arvostavat eniten rakennuksensa viihtyisyyttä, tilojen soveltuvuutta omiin tarpeisiin sekä talon pitkäikäisyyttä, kestävyyttä ja vähäistä energian kulutusta. Sen sijaan hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä tai etätyöskentelymahdollisuuksia ei koeta tärkeiksi.

VTT:n selvityksen mukaan omakotitalorakentajat suhtautuvat periaatteessa hyvin myönteisesti ympäristöystävälliseen rakentamiseen, joskaan ympäristöystävällisyys ei ole heille kovinkaan merkittävä rakennustuotteiden valintaperuste. Vähäinen energiankulutus on tärkeämpää etenkin lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien valinnassa, mutta myös rakennusmateriaalien ja talopakettien valinnassa sillä on merkitystä. Tiukalla kustannusarviolla rakennettaessa investointikustannukset kuitenkin korostuvat eikä huomiota rakennuksen käyttökustannuksiin välttämättä kiinnitetä tarpeeksi. Usein omassa rakennusprojektissa ovat muut tekijät kuin ympäristöystävällisyys etusijalla - tärkeintä omakotitalorakentajalle on, että talo toteuttaa perheen haaveet hyvästä asumisesta.

Ympäristöystävällisyydestä on kuitenkin muodostumassa yksi hyvän rakentamisen kriteeri turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyisyyden rinnalle. Ympäristöasioiden merkitys on yleisesti tiedostettu, ja alan edelläkävijät ovat kehittäneet tuotteitaan aktiivisesti. Toisaalta rakennus- ja kiinteistöalalla on vielä runsaasti mahdollisuuksia kehittää toimintaansa nykyistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Nykyistä ympäristöystävällisemmän rakentamisen jarruna ovat usein vanhat tottumukset ja aina on tehty näin -ajattelu. Ekotehokkaalla pientalorakentamisella on piilevää kysyntää, mutta tätä pitäisi herätellä. Esimerkiksi pientalotehtaiden matalaenergiatalot ovat vielä melko tuntemattomia. Pientalojen ekotehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan vielä ennen kaikkea valistusta ja markkinointia, joissa korostetaan asukkaille koituvia hyötyjä esimerkiksi pienempinä käyttökustannuksina ja parempana sisäilmana. Lisäksi voidaan pohtia taloudellisten kannustimien mahdollisuutta esimerkiksi maalämmön käytön tai lisälämmöneristeiden investointikustannusten lieventämiseksi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä omakotitalorakentajien että talotehtaiden edustajien näkemyksiä.

Lisätietoja:
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tutkija Kati Mikkola
Puh. 020 722 3450, 040 594 9418
kati.mikkola@vtt.fi

Mikkola, Kati; Riihimäki, Markku. Omakotitalorakentajien valmius ympäristöystävällisiin rakentamistapoihin. Espoo, VTT Rakennustekniikka, 2002.
53 s. + liitt. 2 s. VTT Tiedotteita - Research Notes; 2170
ISBN 951-38-6095-7; 951-38-6096-5
http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2002/T2170.pdf


Uutta | Uutiset 2003

VTT