VTT Uutta | Uutiset 2003

3.2. VTT:n avulla toimintaedellytyksiä uusille yrityksille


Taantumasta huolimatta elektroniikka-alan teollisuus uskoo nousuun

VTT:n puhdastilat Oulussa tarjoaa uudessa yrityshautomossa aloittaville mikroelektroniikka-alan yrityksille hyvät tuotekehitysmahdollisuudet. Hautomolla vauhditetaan VTT:n ja Oulun yliopiston mikro-, bio-, nano- ja optoelektroniikan tutkimustulosten jalostamista yritystoiminnaksi.

Micromanufacturing Incubator -yrityshautomo luotiin VTT:n puhdastilojen ja Oulutech Oy:n hautomokonseptin pohjalta. Hautomo tarjoaa mikroelektroniikka-alan alkaville yrityksille niiden tuotekehitykseen ja alkuvaiheen tuotantoon tarvittavia erikoistiloja ja -laitteita, joihin uuden yrityksen on yksinään mahdotonta investoida.

Yhdistämällä VTT:n ja Oulun seudun osaamiskeskuksen Bioforumin hankkeiden tuki sekä Oulutechin hightech-yrityshautomon palvelut ja rahoitustyökalut, saatiin aikaan kustannustehokas toimintamalli ilman lisäinvestointeja. Luotu malli on hyvä esimerkki eri toimijoiden, tässä tapauksessa Oulun seudun osaamiskeskuksen Bioforumin, Oulutech Oy:n, VTT Elektroniikan ja TE-keskuksen yhteistyöstä.

Biogenon Oy ensimmäisenä mikrovalmistustekniikan yrityshautomoon

Oulutechilla on tällä hetkellä seitsemäntoista hautomoasiakasta, joista Biogenon Oy on ensimmäinen sopimuskumppani Micromanufacturing-hautomossa. Keväällä 2002 perustettu Biogenon Oy keskittyy uudentyyppisten biologisten sensorien kehittämiseen ja tuotantoon. Biogenon Oy:n teknologioiden sovelluskohteita löytyy sairaaladiagnostiikasta sekä lääketeollisuuden ja ympäristömittausten alueilta.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Kehityspäällikkö Eero Timonen
Puh. 020 722 2301, 040 558 5385
eero.timonen@vtt.fi

Biogenon Oy
Toimitusjohtaja Tommi Vaskivuo
Puh. (08) 343 460, 040 515 9228
tommi.vaskivuo@biogenon.com


Uutta | Uutiset 2003

VTT