VTT Uutta | Uutiset 2003

6.2. VTT:ltä koulutussisältöjä trukkityötapaturmien vähentämiseksi


Trukkityöturvallisuuteen uusi perusta

Trukkityötapaturmat ovat paljon vakavampia kuin keskimäärin muut työtapaturmat. Peräti joka 17. trukkityötapaturma johtaa kuolemaan, mutta muista tutkituista työtapaturmista kuolemaan johtaa joka 140:s. VTT suosittelee maassamme annettavan trukkityöskentelyn turvallisuuskoulutuksen uudistamista turvallisia työtapoja painottavaan suuntaan. Koulutuksen piiriin tulisi saada myös kaikki trukkien vaara-alueella liikkuvat työntekijät. Tämän avulla uskotaan vakavien trukkivahinkojen vähenevän.

VTT on luonut uutta, turvallisuuskoulutuksessa tarvittavaa aineistoa. Koulutuksen sisältösuositus ja muu aineisto yhtenäistävät nykyisiä hajanaisia koulutussisältöjä. VTT selvitti koulutusyritysten, vakuutuslaitosten, aikuiskoulutuskeskusten ja ammattioppilaitosten antamien trukkikoulutusten sisältöjä Suomessa. VTT teki selvityksen Tapaturmavakuutuslaitosten (TVL) liiton aloitteesta. TVL ja Työsuojelurahasto rahoittivat työn.

Selvityksen tuloksena syntynyt koulutuksen sisältösuositus tukee turvallisten työtapojen oppimista ammatillisessa peruskoulutuksessa, ja se ohjaa myös räätälöimään työpaikkakohtaisesti annettavaa koulutusta. Yritysten onkin vastedes helpompi vaatia juuri niille tarpeellista trukkityöskentelyn turvallisuuskoulutusta.

Koulutusaineiston tukena on esimerkkejä kuolemaan johtaneista trukkityötapaturmista. Aineistot ovat vapaasti saatavilla Internet-osoitteessa www.tvl.fi

On olemassa kymmeniä erilaisia trukkeja, satoja työtehtäviä ja tuhansia erilaisia työpaikkoja. Trukkikoulutusten pituudet vaihtelevat nykyisin päivästä vuoteen. VTT:n tekemä koulutuksen kartoitus ja sisältösuositus ovat enemmän kuin tarpeen. Kaikkien työpaikoilla liikkuvien pitää alkaa ymmärtää trukin vaarallisuus. Joillakin työpaikoilla trukit onkin jo pantu kulkemaan omissa kerroksissaan, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturvallisuusjohtaja Hannu Tarvainen sanoo. Hän koordinoi vakuutuslaitosten työturvallisuustyötä ja mm. tapaturmaisten työpaikkakuolemien tapaustutkimusta.

Trukkityötapaturmille on erityistä, että yli puolet niissä kuolleista on muita kuin trukinkuljettajia: häntä avustavia tai kokonaan muita työntekijöitä. Lisäksi trukkien aiheuttamien vahinkojen kokonaiskustannukset ovat peräti noin 10-kertaiset verrattuna muiden työpaikkavahinkojen kustannuksiin. Tarvaisen mukaan hyvän työpaikkakohtaisen trukkikoulutuksen kustannusten takaisinmaksuaika on vain 1 - 2 vuotta.

VTT:n määrittelemästä trukkikoulutuksen sisällöstä hyötyy laajalti elinkeinoelämä: kauppa, koulutus, kuljetus, satama ja teollisuus. Yksi ongelma on kuitenkin kuljetukset ulkomaille. Niissä kuorma-autonkuljettajalta vaaditaan usein todistusta, että hän osaa ajaa trukkia. Tähän on lähitulevaisuudessa haettava jokin ratkaisu.

Trukinkuljettajille on suunniteltu näyttötutkinnon suorittamiseen tähtäävää koulutusta oppilaitoksissa. Mutta olipa trukinkuljettajalla mikä tahansa koulutus- ja tutkintotodistus, on hänet kuitenkin aina myös perehdytettävä työtehtäväänsä ja -ympäristöönsä.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Anna-Mari Heikkilä, tutkija
puh. 020 722 3490, 040 715 3641
anna-mari.heikkila@vtt.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Hannu Tarvainen, työturvallisuusjohtaja
puh. (09) 6804 0388, 040 516 9255
hannu.tarvainen@vakes.fi

www.vtt.fi/tuo/44/projektit/trukki/
www.tvl.fi


Uutta | Uutiset 2003

VTT