VTT Uutta | Uutiset 2003

12.2. Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen lisää suomalaisen teknologian vientiä


Teknologia ja ilmastonmuutos CLIMTECH -ohjelma tuotti uutta

Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen aiheuttaa kustannuksia yrityksille ja kansantaloudelle, mutta toisaalta kysyntää uudelle energiateknologialle. "Uudelle teknologialle, joka liittyy kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittamiseen, on näkyvissä mahdollisuudet kasvavaan maailmanlaajuiseen liiketoimintaan. Markkinoilla syntyy kysyntää uudelle, tehokkaalle ja puhtaalle energiatekniikalle ja uusiutuvalle energialle, johon liittyvä teknologia on aivan avainasemassa, samoin kuin energian käytön tehostamiseen liittyvä", pohtii tutkimusprofessori Ilkka Savolainen Teknologia ja ilmastonmuutos -ohjelman antia.

Savolainen on johtanut vuosina 1999-2002 Climtech-ohjelmaa, jonka 27 hankkeesta syntyi tutkimustuloksia kodin tekniikasta, liikenteestä ja voimalaitostekniikasta aina kaupallistamiseen ja teknologian juurruttamiseen saakka. Hankkeiden tarkastelujakso ulottuu vuoteen 2030.
Teknologian kehittämisen ohella kaupallistaminen on tärkeätä
"Olemme kiinnittäneet ohjelmassa erityistä huomiota kaupallistamiseen liittyviin ongelmiin ja saaneet mielenkiintoisia tuloksia. Uuden teknologian eteenpäin viemiseen tarvitaan aika laajasti eri alojen asiantuntemusta. Olemme mielestäni onnistuneet tässä teknologiaohjelmassa kokoamaan monipuolisesti hankkeita taloudesta tekniikkaan ja luonnontieteisiin", Climtech-ohjelmasta Tekesissä vastaava johtava teknologia-asiantuntija Raija Pikku-Pyhältö vakuuttaa.

”Teknologian kehittäminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös kysynnän edistämistä ja uusia liiketoimintatapoja. Yhteistyöverkostoilla ja eri osapuolten laatimilla toimintaohjelmilla on keskeinen tehtävä kaupallistamisessa. Kotimaiset käytännöt myös lisäävät viennin edellytyksiä”, selittää Savolainen.

Suomen energiateknologian vienti nelinkertaistui 1990-luvulla ja on nyt noin kolme miljardia euroa vuodessa eli likimain kuusi prosenttia kokonaisviennistä. Suomen teollisuudella on merkittävä osuus maailman markkinoista useilla energiateknologian alueilla, kuten bioenergia- ja polttoteknologiassa sekä tuulienergiateknologiassa. Muun muassa näillä energiatekniikan alueilla kansainväliset teknologiamarkkinat tulevat moninkertaistumaan kymmenen vuoden kuluessa. Tämä on haaste ja mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle.

Kohdistamalla voimavaroja teknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen voidaan lisätä teknologian vientiä ja myös alentaa Suomen päästöjen rajoittamisen kustannuksia jopa sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa.

Kasvihuonekaasujen rajoittamisesta myös muita hyötyjä

”Kasvihuonekaasujen päästöjen rajoittaminen merkitsee tehostumista ja säästeliäämpää energian ja raaka-aineiden käyttöä, dematerialisointia. Samoin se merkitsee uusiutuvien ja päästöttömien energiamuotojen lisääntyvää käyttöä. Nämä muutokset pienentävät myös muita ympäristövaikutuksia. Tämä on merkittävä askel kohti kestävää kehitystä”, selostaa tutkija Mikael Ohlström VTT:sta.

Laajan ohjelman tulokset nyt saatavilla

Tekes rahoitti yhteensä viiden miljoonan euron Climtech-ohjelmaa neljällä miljoonalla eurolla. Ohjelman hankkeisiin osallistui päätekijöinä kahdeksan yritystä ja seitsemän tutkimuslaitosta. Lisäksi rahoittajina mukana oli useita muita yrityksiä. Ohjelman koordinoi VTT Prosessit.

Climtechin tuloksista on helppo löytää tietoa

Ohjelman hankkeista on laadittu raportit, jotka löytyvät ladattavina pdf-tiedostoina ohjelman www-sivuilta. Useimmista hankkeista on tehty myös yleistajuinen tulosesite. Myös Climtech-ohjelman loppuraportti on julkaistu sekä yleistajuinen teos Ilmasto - haaste teknologialle.

Kaikki ohjelman julkaisut on saatavilla sähköisenä www.climtech.vtt.fi  tai www.tekes.fi/ohjelmat/climtech.

Painettuja julkaisuja voi tilata Tekesistä: www.tekes.fi/julkaisut/julkaisuluettelo.asp   tai postitse Tekes, Julkaisujen tilaus, PL 69, 00101 Helsinki.

Lisätietoja:

Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori, VTT Prosessit, puh. 020 722 5062

Raija Pikku-Pyhältö, johtava teknologia-asiantuntija, Tekes, puh. 010 521 5872


Uutta | Uutiset 2003

VTT