VTT Uutta | Uutiset 2003

27.2. Suomi kehittyy alueellisesti osaamisen kautta


Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 27.2.2003, kello 10.00

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
VTT:n näkemys alueellisesta kehittämisestä


Suomen alueellinen kehittäminen osaamisen ja innovaatioiden hyödyntämisen avulla on tuotu korostetusti esiin Valtion tiede- ja teknologianeuvoston raportissa. Tähän näkemykseen VTT:n on helppo yhtyä.

Alueelliset osaamiskeskittymät ovat väistämättä globaalissa tai ainakin EU:n sisäisessä kilpailutilanteessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitettävän osaamisen pitää olla vähintäänkin kansallisesti kilpailukykyistä ja useimmilla alueilla kansainvälisesti kilpailukykyistä. Epäterve kilpailu ja ylisuuret julkiset subventiot eivät ole mahdollisia.

Osaamisen ja innovatiivisuuden näkökulmasta eri toimijoiden hyvä verkostoituminen on oleellista. Tämä tarkoittaa yli maakunnallisten rajojen tapahtuvaa yhteistoimintaa.

Ottaen huomioon maamme rajalliset resurssit niin rahallisessa kuin osaajienkin kannalta on erittäin tärkeätä kyetä avoimeen keskusteluun panosten suuntaamisesta. On korostettava kriittisen massan (sekä määrä että laatu) merkitystä kilpailukyisten osaamisorganisaatioiden toiminnassa. Panosten suuntaamisessa on päästävä synergiseen koordinointiin KTM:n toimesta.

On ilmeistä, että kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä voi olla vain muutamia (noin 10 kpl). Alueellisten tiedeyliopistojen rooli koulutuksessa ja siihen oleellisesti liittyvässä perustutkimuksessa korostuu. Osaamisen hyödyntäminen elinkeinoelämässä ja laajemminkin yhteiskunnassa edellyttää hyvää yhteistyötä yliopistojen, VTT:n ja elinkeinoelämän kesken. Ammattikorkeakoulut voivat muodostaa erinomaisen instrumentin tutkimuksellisen tiedon välittämisessä ja hyödyntämisessä yritystoiminnassa varsinkin pkt-sektorilla.

Soveltava tutkimus on järkevintä hoitaa nykyisiä tutkimusorganisaatioita (kuten VTT) vahvistamalla.

Elinkelpoisten alueellisten osaamiskeskittymien kautta voidaan innovaatiojärjestelmää laajentaa syrjäisemmillekin seuduille erilaisten verkostojen avulla.

Julkisen sektorin on panostettava alueellisten innovaatiorakenteiden vahvistamiseen mm. VTT:n toimipisteiden kehittämisen kautta. Sitä vastoin varsinaiseen projektitoimintaan myönnettävän rahoituksen (esim. Tekes) pitää tapahtua samoilla kriteereillä kuin missä tahansa Suomessa.

Lisätietoja

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
Sähköposti erkki.leppavuori@vtt.fi


VTT:n aluestrategian periaatteet (pdf)

Esimerkkejä alueellisesta vaikuttavuudesta (pdf)


Lue myös uutinen 27.2. VTT selvitti alueellisia vaikutuksiaan


Uutta | Uutiset 2003

VTT